Portal 072info

Koliko gotovine bez prijave možete iznijeti iz BiH

Izmijenjena Uredba o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti u RS-u je stupila na snagu 24. maja ove godine.

Uredbom, koja je usklađena s preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), na 10.000 eura je povećan iznos iznad kojeg je fizička osoba obavezna da prijavi u slučaju iznošenja i unošenja gotovine.

Također, utvrđena je obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu s propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, saopćeno je danas iz Ministarstva finansija RS-a.

Na portalu entitetske Vlade (na sajtu Ministarstva finansija), postavljeni su propisi koji se odnose na prekogranični prenos gotovine, kao i obrazac za prijavu gotovine.

N1

Podijelite članak