Screenshot 4 43
AUTOR: H.D.
DATUM: lip 26, 2021 @ 10:40
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Novac koji Hrvatska Elektroprivreda (HEP) plaća općini Tomislavgrad za korištenje akumulacije Buškog jezera, danas je na dnevnom redu vijećnika u ovoj općini u Kantonu 10.

Riječ je o inicijativi o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskoga objekta, a koji su inicirali zastupnici u zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Petar Galić i Ante Baković.

U dopisu upućenom Općinskom vijeću zastupnici smatraju da je postojeća naknada za iskorištavanje Buškoga jezera koju plaća HEP nedovoljna i zanemariva u odnosu na 56 kvadratnih kilometara potopljene površine obradivog zemljišta te da bi se vrednovanjem potopljene površine bar donekle kompenzirala mogućnost korištenja tog tla u poljoprivredne i druge svrhe, piše portal Tomislavcity.

Dosadašnjim zakonima propisana izdvajanja općinama isključivo su se odnosila za količinu proizvedene električne energije ili iskorištene vode, dok najvažniji faktor – potopljeno zemljište, uopće nije vrednovano, što posebno pogađa općinu Tomislavgrad i grad Livno, na čijem se području i nalazi Buško jezero, odnosno gdje je cjelokupno obradivo polje pretvoreno u hidroakumulaciju, a čija se voda koristi za proizvodnju električne energije u RH – ističu zastupnici.

Usvajanje predloženog zakona itekako bi omogućilo plaćanje pravednije naknade prema Tomislavgradu i Livnu od HEP-a kao vlasnika elektroenergetskog objekta Orlovac, navodi se u ovoj inicijativi, povećanje s dosadašnjih 3,5 miliona na 8,5 miliona godišnje, navode zastupnici.

LIDER