Komisija podržala inicijativu za obavezni lјekarski pregled zvaničnika u institucijama BiH

Komisija podržala inicijativu za obavezni lјekarski pregled zvaničnika u institucijama BiH

Članovi Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrdili su, na 24. sjednici, usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini čiji je predlagač zastupnik Damir Arnaut.

– Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma utvrdila je usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te podržala principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH – navodi se.

Komisija je podržala zastupničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da, u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru, dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan lјekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavlјanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance.

Podržana je i zastupnička inicijativa Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od 30 dana, usvoji strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i akcioni plan za provođenje strategije 2020-2024. godina.

Ustavnopravna komisija podržala je i zastupničku inicijativu Mirjane Marinković Lepić i Aide Baručije kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da, u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru, dostavi zakon o državnoj imovini.

– Kad je riječ o Dopisu Ustavnog suda BiH u vezi sa Zahtjevom Suda BiH za ocjenu kompatibilnosti člana 79. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) s odredbama člana I/2 i II/4 Ustava Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 14. Evropske konvencije za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, članom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i sa Zakonom o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”, br. 59/09 i 66/16), Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma obavijestit će Ustavni sud BiH da je taj zahtjev razmatran, ali da Ustavnopravna komisija, u skladu s Poslovnikom, o Zahtjevu nije mogla da donese odluku – saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH. 

Članovi Komisije usvojili su Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma PSBiH za 2021. godinu. 

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE