Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH može početi s radom

Podijelite vijest

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH usvojila je u ponedeljak sve neophodne akte i može početi da radi, čime se prekida pravni vakuum jer zbog izmjena državnog zakona od 18. novembra prošle godine poslove provjere “nespojivosti funkcija” na nivou BiH niko nije obavljao.

Izmjenom Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH nadležnost za njegovo provođenje oduzeta je Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK), a umjesto nje je parlament BiH 12. marta imenovao posebno tijelo – Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa, u kojoj su šestoro parlamentaraca i trojica čelnika Agencije za prevenciju korupcije.

Devet članova Komisije odluke će donositi većinom glasova. Ukinuta je sankcija zabrane kandidovanja, a nova najstrožija novčana kazna je swmanjenje do 50 odsto neto plate. Jedna od predviđenih kaznenih mjera je poziv na podnošenje ostavke, a moguća sankcija je i prijedlog za razrješenje dužnosti.

Predsjedavajući Komisije Halid Genjac (SDA) rekao je da su usvajanjem poslovnika o radu te pravilnika o postupku i o načinu vođenja registra stvorene sve pretpostavke da ovo tijelo počne odlučivati o svim slučajevima eventualnog sukoba interesa kod imenovanih i izabranih funkcionera i savjetnika u institucijama BiH.

“Od CIK-a smo preuzeli 228 dosijea koji se u vezi sa sukobom interesa vode za sve aktuelne funkcionere i savjetnike. Nismo dobili nijedan aktivni predmet sukoba interesa, što znači da na nivou BiH trenutno ni za jednog funkcionera nema sumnje da je u sukobu interesa”, objasnio je Genjac.

On je najavio da će prvi “krupni” zadatak Komisije biti u narednih mjesec, kada bi trebalo da bude započeta procedura imenovanja novog ministra sigurnosti BiH i zamjenika ministra finansija i trezora BiH. Pozicija ministra sigurnosti upražnjena je od 29. aprila, kada je s ove funkcije smijenjen Fahrudin Radončić, lider SBB-a, a Edita Đapo, takođe kadar SBB-a, ostavku na mjesto zamjenika ministra finansija i trezora podnijela je 8. maja.

“Kandidati za nove članove Vijeća ministara, kao i do sada, popunjeni obrazac koji obuhvata i njihovo imovinsko stanje šalju CIK-u, istinitost dostavljenih podataka provjerava SIPA, a naša komisija će od CIK-a dobiti popunjene obrasce i nakon njihovog imenovanja pratiti da li su ti zvaničnici u sukobu interesa”, precizirao je Genjac.

Nezavisne novine