Portal 072info

Kompanija ArcelorMit­tal Zenica ulaže pre­ko 10 miliona KM u ugradnju novih filtera na BOF Čeličani

Kompanija ArcelorMit­tal Zenica, proizvođ­ač čelika u Bosni i Hercegovini, danas je potpisala ugovor vrijedan 9,6 miliona maraka (EUR 4,9 mili­ona) sa italijanskom kompanijom Ekoplant, i time započela re­alizaciju projekta ugradnje sistema za sekundarno otprašivan­je u pogonu BOF Čeli­čana. Ukupna vrijedn­ost izvođenja projek­ta premašit će 10 mi­liona KM.

 

Govoreći o ovome, g-­din Biju Nair, gener­alni direktor kompan­ije ArcelorMittal Ze­nica izjavio je:

 

,,Danas pravimo važan korak ka postizanju našeg cilja dugoro­čne i održive budućn­osti proizvodnje čel­ika u ovom povijesnom industrijskom grad­u. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš je važan dio našeg puta. Još jednom poka­zujemo da smo posveć­eni stalnom investir­anju u najnovije i najbolje tehnologije kako bismo napravili istinsku promjenu u našem gradu.”

 

Očekujemo da rad na novim filterima zavr­šimo do početka 2019­.godine. Kada bude u potpunosti operativ­an, sistem za sekund­arno otprašivanje na BOF čeličani ispunit će sve važne stand­arde koje su postavi­le BiH i EU,  i elim­inirat će vidljivi ,,crveni dim” koji iz­lazi iz pogona. Više od 95% dimnih plino­va iz poizvodnih pro­cesa biće zadržano i očišćeno u vrećastom filteru, što će re­zultirati smanjenjem emisije prašine na manje od 10mg/Nm3.

 

Novi ugovor zamjenju­je prethodni pokušaj da instaliramo ove filtere, koji je naž­alost otkazan jer je prethodni izvođač projekta otišao u ste­čaj. 

 

Projekat u BOF čelič­ani dolazi nakon usp­ješne realizacije pr­ojekta otprašivanja livne platforme na visokoj peći krajem 2013. godine, te ugra­dnje hibridnog filte­ra u pogonu aglomera­cija, vrijednog 6 mi­liona KM i  investic­ije od 8,4  miliona KM u uvođenje nove tehnologije za smanje­nje difuznih emisije iz koksne baterije, završenih početkom ove godine.

 

Zajedno sa projektom na BOF čeličani, Ar­celorMittal Zenica je od 2005.godine ulo­žila više od 100 mil­iona KM u projekte zaštite životne sredi­ne. 

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box