Portal 072info

Kompaniji ArcelorMittal Zenica dodijeljena radnička nagrada „Pravda i Solidarnost 2015“

Prema izboru radnika, sindikata i granskih sindikata, kompanija ArcelorMittal Zenica jedan je od dobitnika radničke nagrade „Pravda i Solidarnost“ za 2015. godinu među 130 nominiranih kompanija uregionu, a koju je organizirao Radnički media servis za Zapadni Balkan. 

Kako je obrazloženo, kompanija ArcelorMittal Zenica je izabrana na osnovu anonimnog istraživanja kojim su identificirani izuzetni napori i uspjesi Kompanije na polju poštivanja radničkih prava, ulaganja uzaštitu na radu i stvaranje ambijenta za normalan život od rada i plaća, pogotovo imajući u vidu teške tržišne uvjete i kompliciranu poslovnu klimu u BiH. Također, Kompanija je pohvaljena zbog svogizuzetnog doprinosa lokalnoj i državnoj privredi, kako zbog redovnog uplaćivanja plaća, poreza i doprinosa, tako i zbog uloge koju ima kao jedan od najvećih poslodavaca i privrednih subjekata u BiH, kojisurađuje sa brojnim lokalnim i državnim kompanijama i čije poslovanje u mnogome ovisi od nje.

Povodom dobijanja nagrade, g. Biju Nair, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica, ukazao je na činjenicu da Kompanija ostaje posvećena dugoročnoj budućnosti proizvodnje čelika u Zenici, teda su dobrobit uposlenika kao i efikasna i transparentna komunikacija sa sindikatom dio čitavog tog procesa.

„I naša uprava i sindikat imaju isti cilj kojem teže, a to je da osiguraju dobre uvjete za rad uposlenika i da posluju uspješno. Međusobno poštivanje i razumjevanje od ključnog je značaja.

Ponosni smo na ostvarenje sve boljih rezultata kada je u pitanju smanjenje učestalosti povreda uopće i povreda sa bolovanjem, kojih je u 2015.godini za 50% manje u odnosu na 2014. godinu. Posebno namje drago jer su naši uposlenici razvili svijest o svakodnevnim opasnostima i značaju odgovornog ponašanja na radnom mjestu i pravilnog korištenja zaštitne opreme.“

Ističući važnost ove nagrade, g. Zuhdija Kapetanović, predsjednik sindikata kompanije ArcelorMittal Zenica, kaže da je odluka da Radnički media servis za Zapadni Balkan dodjeli nagradu kompanijiArcelorMittal Zenica „zaista opravdana jer ova kompanija je u potpunosti zaslužuje. Mislim da je vrijeme da se javno ukaže na kompanije koje svojim radnicima pružaju sigurnost i prava te da ih se izdvoji izmora onih koji krše prava radnika,“ objasnio je Kapetanović i dodao da pored spomenutih doprinosa, Kompanija znatno ulaže i u projekte koji su od značaja za lokalnu zajednicu.

Podijelite članak