Komparativni prikaz socijalnih davanja – Kasumović naspram zeničke SDA!

A6FB33EE 6215 4E5B AD57 00EE2B3C0BE0

Neformalna grupa građana romske nacionalnosti koja će do osnivanja svog zvaničnog udruženja djelovati pod nazivom „Romi za bolju Zenicu“ ovim putem javno objavljuje komparativni prikaz socijalnih davanja prema socijalno ugroženim kategorijama lica od strane Grada Zenice na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem i od strane Zeničko-Dobojskog kantona koju na vlasti predvodi zenička SDA stranka! Napominjemo da kao politički neovisna grupa nemamo za cilj politizirati ovo pitanje, nego čisto ukazati na to tko u većoj mjeri njeguje fer i korektan odnos prema onima kojima je to najpotrebnije.

Nažalost, aktuelna kantonalna vlada predvođena zeničkom SDA strankom prema podacima Federalnog ministarstva zdravlja i socijalne politike isplaćuje najniži dječiji doplatak u cijeloj entitetskoj jedinici Federaciji BiH – koji iznosi mizernih 14,60KM. Pitaju  li se nadležni iz Kantona šta se jednom dijetetu može kupiti za ovaj iznos? Da su se pitali i brinuli za natalitet, do sada bi iznašli sredstva da se isti poveća – makar na uštrb bezbroj crnih skupocjenih limuzina parkiranih ispred sjedišta Zeničko-Dobojskog kantona. Da stvar bude ozbiljnija, zenička SDA je želeći blokirati sve u gradu Zenici, preko leđa nedužne socijalno ugrožene djece pokušala da se obračunava sa gradonačelnikom Kasumovićem, pa su blokirali isplate ovih naknada, kako bi za istu situaciju pokušali  okriviti Kasumovića, koji sa tim nije imao nikakve veze.

U drugu ruku, gradonačelnik Kasumović povlači potez u vidu odobravanja sredstava u iznosu od 230KM koje dobiva svako novorođeno dijete u Zenici, te na taj način Zenica postaje prvi grad u kojem se poduzimaju konkretne mjere za zadržavanje porodica u BiH, te Kasumović postaje jedini lider u našem narodu koji pruža konkretnu podršku opstanku mladih porodica na ovim prostorima.

Kada govorimo o naknadama za nezaposlene porodilje u Zeničko-Dobojskom kantonu, ako je ispunjen prihodovni cenzus jednokratna naknada  iznosi 135 KM, a u trajanju od 6 mjeseci je predviđena naknada u iznosu od 49 KM. Ovo je ubjedljivo najniži iznos od svih kantona koji isplaćuju ovu naknadu. Primjer radi u Kantonu Sarajevo, jednokratna naknada iznosi 210KM naspram zeničkih 135KM, a u toku od 12 mjeseci isplaćuje se 120KM u Kantonu Sarajevo. Ogromna razlika u odnosu na Kanton Sarajevo, ali to očito ne tangira vlast u Kantonu predvođenu zeničkom SDA strankom. Također, iste nakande su blokirali, odnosno nisu redovno isplaćivali porodiljama, pa su porodilje čak po najvećoj zimi morale protestovati ispred Kantona! 

Na drugu stranu, Gradska uprava predvođena Fuadom Kasumovićem svim prvačićima sa prostora grada Zenice obezbjeđuje besplatne udžbenike, te Zenica na taj način postaje jedan od rijetkih gradova koji praktikuje ovakvo podržavanje porodica sa najmlađom populacijom i našom budućnošću. Također, Grad Zenica predvođen gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem finansira i prevoz učenika.

Uz sve nabrojano, preko lokalnog centra za socijalni rad, nerijetko se isplaćuju jednokratne pomoći, u zavisnosti od situacije u kojoj se tražioc pomoći nalazi, ali zasigurno Grad Zenica je u vrhu svih gradova u BiH koji predviđaju više situacija u kojima se odobrava ova pomoć. Ovom prilikom NGG Romi za bolju Zenicu ne žele ni spominjati sahrane najsiromašnijih Roma, ali red je ipak spomenuti da je Kasumović i tada izlazio u susret, kada u porodici niko nije bio da sahrani preminulog.

Iz svega navedenog, da se zaključiti da Kasumović, iako vođenje socijalne politike treba biti u nadležnosti Zeničko-Dobojskog kantona, a ne Grada Zenice, u puno većoj mjeri pomaže mlade porodice i socijalno ugrožene porodice, dok aktuelna vlada Zeničko-Dobojskog kantona samo propagandno djeluje, bez ikakve vidljive akcije i rezultata. Najbolji dokaz za ovo su veoma česti protesti socijalno ugroženih kategorija građana Zenice pred zgradom Vlade Zeničko-Dobojskog kantona, dok te iste skupine ljudi nesebnično pomažu Grad Zenica i Kasumović!