Portal 072info

Komunalne predmete rješavat će privatne agencije?

Prema posljednjim podacima kojima raspolaže Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH, u bh. pravosuđu nije riješeno 1.746.251 tzv. komunalnih predmeta. 

Budući da je priliv velikog broja ovih predmeta opteretio rad pravosuđa, o rješavanju ovog problema razgovaralo se i u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH. Evropska unija je preporučila uvođenje niza mjera za smanjenje priliva predmeta neplaćenih komunalnih usluga kao što su rješavanje tih sporova izvan sudova, prijenos vansudskog dijela izvršenja na privatne ili javne agencije, te izvršenje i prijenos vanparničnih ostavinskih predmeta na notare. 

U tom smislu je VSTV na sjednici koja je održana 11. i 12. februara ove godine usvojilo analizu koja se odnosi na zakonodavne izmjene za izmještanje komunalnih/izvršnih predmeta iz sudova formiranjem javnih ili privatnih agencija te donijelo zaključak o preporuci za osnivanje privatnih agencija. 

– Analiza koju je pripremilo VSTV odnosi se na razmatranje dva modela (javne agencije i privatni izvršioci) koja se primjenjuju u regionu i EU kao i mogućnosti njihove primjene u našem pravnom sistemu – rečeno nam je u VSTV-u.  

Nadalje, kako nam je pojašnjeno, analiza predstavlja osnovu za daljnje poduzimanje koraka ka rješavanju problema, a što trebaju  uraditi predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti. 

– Prilikom izrade analize VSTV je uzeo u obzir i modele privatnih i javnih agencija za izvršenje koje su u primjeni u zemljama u regionu (Srbija, Makedonija, Crna Gora), kao i pozitivne primjere zemalja u zapadnoj Evropi. Odabrana je kombinacija nekoliko sistema koji se mogu primijeniti u BiH. Daljnje korake za uspostavljanje efikasnog sistema izvršenja treba učiniti izvršna i zakonodavna vlast, a VSTV je odlučan da pruži punu stručnu podršku za uvođenje efikasnog sistema – ističu u VSTV-u. 

Zakonodavna inicijativa

U VSTV-u nam nisu mogli odgovoriti na pitanje kada se može očekivati donošenje izmjena zakona i osnivanje agencija jer je to u nadležnosti zakonodavne i izvršne vlasti. 

– VSTV će uputiti analizu i preporuku nadležnim tijelima kao vid zakonodavne inicijative za rješavanje problema velikog broja komunalnih predmeta – napomenuli su u VSTV-u.  

1.746.251 neriješenih “komunalnih” predmeta 

Avaz

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box