Policija MUP ZDK
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
Kurbani 2021

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima. Također, Vlada je imenovala i policijski odbor kojem je mandat istekao u februaru, a  bio je neophodan za adekvatan rad Uprave policije.

„Mi imamo trenutno problem sa neimenovanjem policijskog odbora, imamo veliki broj žalbi na provedeni konkurs, imamo 20-ak žalbi, ali imamo veliki broj žalbi na činovanje i žalbi odluke disciplinskih komisija koje stoje neriješene“, kazao je Semir Šut, policijski komesar ZDK.

Problema barem o tom pitanju više neće biti. Imenovanjem policijskog odbora konačno će biti završen i konkurs za prijem novih 125 policijskih službenika, ali i ostala pitanja u nadležnosti odbora. Ranije su na problem neimenovanja ovog tijela Vladu ZDK upozoravali i iz Transparency Internationala.

„Ono što je nažaost vidljivo i u ovom primjeru, a to su neke vrste političkih igranki i opstrukcija pojedinih procesa, što ne bi trebalo imati toliko direktan uticaj kada se radi o regulisanju rada same policije“, rekla je Ivana Korajlić, izvršna direktorica TIBiH.

„Nije bilo ništa sporno, osim da je u martu ta tačka bila na dnevnom redu, predlagač je iskoristio poslovničku mogućnost, povukao taj prijedlog sa dnevnog reda radi dorade“, kaže Mirnes Bašić, premijer ZDK (SDA).

Policijski odbor je imenovan, a druga interesantna, također, usvojena odluka Vlade ZDK je u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

„Tako da će ovim zakonom biti usaglašene odredbe kada je u pitaju penzionisanje komesara i ostale izmjene su u dijelu uslova za imenovanje komesara“, pojasnio je Bašić.

Radi se o mogućnosti da se za poziciju komesara osim sa činom glavni – prijavljuju i samostalni inspektori. Tako se nastavljaju intervencije na Zakonu o unutrašnjim poslovima, dok su ključne stavke u vezi sa finanijskom neovisnošću i osamostaljenje Uprave policije na čekanju. Zbog tih aktivnosti tri puta su vlastima pisali OHR i Američka ambasada. Posljednje pismo iz OHR-a u vezi sa najavom nadležnog ministra da komesaru zbog sticanja uvjeta za penziju sa 16. junom prestaje radni odnos:

– rješenje za prestanak radnog odnosa komesaru  prije isteka mandata po osnovu godina staža su pravno manjkave i pokazuju ozbiljne pogreške –

„Komesaru nije istekao rok, komesar je i dalje komesar, komesar je po članu 122 po penzionisanju ispunio, ja moram kao ministar da uputim rješenje, na daljoj je proceduri vlada“, tvrdi Dario Pekić, ministar unutrašnjih poslova ZDK (NES).

Na potezu je, dakle, Vlada u čijoj je nadležnosti imenovanje komesara, a na ispitu SDA kao lider da po cijenu novih upozorenja postupi po navedenom rješenju ministra Pekića, koalicionog partnera iz NES-a. Po danas utvrđenim izmjenama Zakona morat će da se očituje i kantonalna Skupština koja se duže od 2 mjeseca nije sastajala.