Screenshot 2 60


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine kaznilo je Vladu Federacije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa ukupno 120.000 KM.

Vijeće je, naime, utvrdilo je da je Vlada FBiH subvencijama privatnim preduzećima i preduzetnicima, i to za poticaj za veterinarstvo u budžetu za 2019, u dijelu koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer – spriječila, ograničila i narušila konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike.

Izrečena je novčana kazna Vladi FBiH od 70.000 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma i kršenja odredbi iz Zakona o konkurenciji.

Utvrđeno je da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva spriječilo, ograničilo i narušilo konkurenciju na tržištu veterinarskih djelatnosti u segmentu veterinarske laboratorijske dijagnostike.

Ovom ministarstvu je izrečena novčana kazna u visini od 50.000 KM, zbog zaključenja zabranjenog sporazuma i kršenja Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je proglašena ništavnom Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za veterinarstvo” utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u dijelu koji se odnosi na određivanje organizacija koje primaju transfer.

Ništavnom je proglašena i Odredba 10. stav (1) Uputstva o provedbi mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i parazitarnih bolesti životinja za 2019. godinu.

Rješenjem je naloženo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u propisanom roku usklade odredbe donesenih kata kojima se određuju i financiraju subjekti provedbe mjera sprječavanja, širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti koje su zakonska obveza.

Rješenje Konkurencijskog vijeća BiH doneseno je sredinom januara 2021. ali je tek sada objavljeno.