Konkurs za direktora Rudnika mrkog uglja „Zenica“

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo ranije ovog mjeseca je raspisalo konkurs za izbor i nominovanje direktora zavisnog društva – rudnika uglja.

Konkurs je objavljen za poziciju direktora Rudnika mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica, s mjestom rada u Zenici.

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani BiH,
 • da posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: tehničke, ekonomske ili pravne struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini,
 • da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidiraju,
 • da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina u struci,
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i prekršaj (privredni prestup) nespojiv s dužnošću direktora 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora,
 • da su ostvarili uspješne rezultate tokom radnog iskustva,
 • da imaju iskustvo i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje zavisnih društava-rudnika uglja,
 • da imaju reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti i
 • da imaju program rada za period na koji se imenuju, koji je sačinjen u skladu sa Smjernicama za izradu Programa rada direktora rudnika utvrđenim od strane Uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Cijeli konkurs je moguće pronaći na ovoj poveznici.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE