Konkurs za državnog službenika u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK 

Konkurs za državnog službenika u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.

Oglas se traži jedan izvršilac na poziciji stručnog savjetnika za vode, a pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje s najmanje 240 ECTS bodova, prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova – građevinske struke ili mašinske struke (smjer inžinjerska ekologija),
  • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst Javnog konkursa je moguće pronaći na stranici Agencije za državnu službu FBiH.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE