Konkurs za izbor generalnog direktora NK Čelik

5D98308C DEBF 406B 8C14 AE11BC58E10E
Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
MARKETING
Dozvoljeno preuzimanje dijela teksta uz obavezno navođenje i linkanje izvora odnosno da se kompletan tekst može pročitati na portalu “072info”.

Na osnovu članova 69. I 74. Statuta Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica broj: 022/2017 od 05.01.2017.godine i odluke Upravnog odbora od 15.07.2020.godine, predsjednik Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ Zenica dana 21.07.2020.godine raspisuje :

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA NOGOMETNOG KLUBA ČELIK IZ ZENICE

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje Generalnog direktora Udruženja građana Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice.

I OPIS POZICIJE

Generalni direktor je zaposlenik Kluba koji se brine o poslovno-finansijskom segmentu djelovanja kluba u svakodnevnom poslovanju, svakodnevnom funkcionisanju službi i radom zaposlenika, regulisanju redovnih troškova održavanja Stadiona „Bilino polje“ u Zenici kao i poslovnih prostora i nekretnina u vlasništvu ili pod kontrolom Kluba.

Generalni direktor ima sljedeće nadležnosti: organizovanje rada i rukovođenje poslovanjem i aktivnostima kluba, predstavljanje i zastupanje kluba u pravnom prometu prema trećima licima, predlaganje Upravnom odboru angažovanja dodatnih zaposlenika i saradnika kluba, donošenje odluka i preduzimanje mjera koje se odnose na prava i obaveze zaposlenika i saradnika kluba, organizovanje, usmjeravanje i nadzor nad operativnim zadacima zaposlenika i saradnika kluba, donošenje odluka o zaduženju kluba do iznosa od 50.000,00KM godišnje uz saglasnost predsjednika Upravnog odbora, donošenje posebnih akata, odluka i drugih mjera kojima se regulišu pitanja od interesa kluba, u skladu sa Statutom udruženja i zakonom, provodi i izvršava sve marketinške, promotivne i reklamnopropagandne aktivnosti u svrhu davanja pravovremene informacije od važnosti za klub, kontaktira sponzore, donatore i navijače kluba kao i sve druge organe koji na bilo koji način podržavanju rad kluba, pokretanje postupka i prvostepeno odlučivanje u disciplinskom postupku na prijedlog sportskog direktora ili generalnog sekretara, vršenje savjetodavne uloge Upravnom odboru u cilju poštivanja zakona i odredbi Statuta kluba kao i ostale poslove određene Statutom ili odlukom Upravnog odbora.

ČITAJ JOŠ:  Čelik sutra gostuje u Austriji, poznata satnica i mjesto odigravanja utakmice

Generalni direktor se imenuje na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine uz mogućnost ponovnog izbora i imenovanja.

II OPŠTI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Svi kandidati za poziciju Genralnog direktora UG Nogometni klub „Čelik“ iz Zenice koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine,
  • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa pozicijom generalnog direktora/ovjerena izjava.

III POSEBNI KRITERIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE

Pored opštih kriterija, kandidat za Generalnog direktora moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

  • visoko obrazovanje, minimalno VII stepen stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
  • odlično poznavanje engleskog jezika, u sporazumjevanju i pisanoj formi,
  • minimalno 2 (dvije) godine ostavrenog radnog stažau struci.
ČITAJ JOŠ:  Čelik odigrao sjajan meč u Austriji

IV PODNOŠENJE PRIJAVA

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

  1. CV životopis/biografija,
  2. Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte/CIPS,
  3. Dokaz o školskoj spremi i
  4. Dokaz o radnom iskustvu.

Prijava kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeta u razmatranje u daljem postupku izbora i imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor biti će pozvani na intervju pred komisijom formiranom od strane Upravnog odbora Nogometnog kluba „Čelik“ iz Zenice.

ČITAJ JOŠ:  Čelik sutra gostuje u Austriji, poznata satnica i mjesto odigravanja utakmice

Konačno imenovanje kandidata izvršit će se odlukom Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta kluba.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dva dnevna lista i dva elektronska medija.

Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave konkursa.

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK „Čelik“ Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NE OTVARATI“.

Predsjednik Upravnog odbora

NK „ČELIK“Zenica

Armin Gafurović

GODISNJICA
MARKETING