AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Konkurs za izbor prorektora za nastavu i studentska pitana Univerziteta u Zenici,objavljen u “Dnevnom avazu” 5. 4. 2021. godine.