vlada zdk
AUTOR: H.D.
DATUM: sij 10, 2022 @ 11:55
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi

Na stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Konkurs se odnosi na poziciju stručnog savjetnika – interni revizor, a traži se 1 (jedan) izvršilac za navedenu poziciju.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti uBosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
 • VSS – VII stepen stručne spreme ekonomskog i pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža nakon sticanja visokog obrazovanja,
 • certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum certifikata),
 • poznavanje engleskog jezika prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/16 – prečišćen tekst i 59/16),
 • poznavanje rada na računaru.

Kompletan Javni konkurs je moguće pronaći ovdje.

Tekst se nastavlja nakon reklame
LIDER