3e9eddb7242d770adc3097125374bb7b
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Oglasi i konkursi
Kurbani 2021

Konkurs za prijem službenika u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, objavljen u “Oslobođenju” 9. 6. 2021. godine.