Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola ZDK u školskoj 2013/14. godini

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola ZDK u školskoj 2013/14. godini

IMG_77 (6)

U skladu sa članom 80. stav 3. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/04, 20/07, 19/09 i 09/11), a na osnovu planova upisa srednjih škola, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

KONKURS

za upis učenika u prvi razred srednjih škola

Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2013/14. godini

 

 

10. Općina Zenica

 

 

 

 

 

Red.

Br.

Naziv škole

Stručno zvanje

Zanimanje

Broj

Odj.

Uč.

1.

Prva gimnazija

gimnazija

*

7

175

 

2.

Druga gimnazija

gimnazija

*

4

100

 

3.

KŠC "Sveti Pavao" Opća gimnazija

gimnazija

*

2

50

 

4.

Srednja muzička škola

muzičar općeg smjera

muzičar fagotist

muzičar  klavirist

muzičar  trubač

muzičar  violončelist

muzičar  klarinetist

muzičar  harmonikaš

muzičar  solo pjevač

muzičar  violinist

muzičar  gitarist

muzičar    flautist

muzičar violist

muzičar kontrabasist

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

9

1

2

1

1

1

3

4

4

3

3

1

1

 

5.

Ekonomska škola

ekonomski tehničar

bankarski tehničar

finansijski tehničar

hotelsko-turistički tehničar

*

*

*

*

1

1

1

1

25

25

25

25

 

6.

Medicinska škola

medicinska sestra-tehničar

zubni tehničar

*

*

4

1

100

28

 

7.

Tehnička škola

elektrotehničar energetike

elektrotehničar računarske tehnike i automatike

mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama

arhitektonski tehničar

tehničar drumskog saobraćaja

geodetski tehničar (geometar)

*

*

 

*

 

 

*

*

*

1

1

 

1

 

 

1

1

1

25

25

 

25

 

 

25

25

25

 

8.

Srednja mješovita škola „Mladost“

mašinski tehničar konstruktor na računaru

tekstilni tehničar konfekcionar

 

*

 

*

 

                        *  

                       

                        *

                        *

                        *

 

*

 

*

*

*

 

*

 

monter suhe gradnje EU-VET

keramičar-teracer EUVET

vozač motornih vozila

elektromehaničar

elektroinstalater

elektroničar mehaničar

elektroničar telekomunikacija

frizer-vlasuljar

konfekcionar tekstila -krojač

1

 

1

 

0,5

 

0,5

 

2

 

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

2

1

 

25

 

25

 

  12

 

12

   

  48

 

12

12

12

 

  12

 

  48

 24

 

9.

Mješovita srednja industrijska škola

mašnski tehničar energetike

hemijski tehničar općeg smjera

rudarski tehničar

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

                        *

 

                        *

*

*

*

automehaničar

zavarivač

instalater centralnog grijanja

plinski i vodoinstalater

bravar

limar

plastičar metala

hemijski laborant

autoelektričar

rudar u podzemnoj eksploataciji

rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa

1

1

1

   0,5

1

0,5

 

0,5

  

   0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

   0,5

 

25

25

25

12

 24

12

 

  12

 

12

12

12

12

12

12

 

  12

 

 

 

10.

Mješovita srednja škola

poljoprivredni tehničar EU-VET

prehrambeni tehničar EU-VET

veterinarski tehničar EU-VET

ekološki tehničar EU-VET

poslovno-pravni tehničar EU-VET

ugostiteljski tehničar EU-VET

*

*

*

*

 

*

 

*

                *

*

*

 

*

kuhar EU-VET

poslastičar EU-VET

trgovac EU-VET

mesar EU-VET

 

1

 

1

1

0,5

1

 

0,5

1

1

1

1

 

25

 

25

25

13

25

 

13

24

24

24

24

 

 

11.

Srednja škola za stručno obrazovanje i radno

 osposobljavanje

*

*

*

 

PK cvjećar

PK autolakirer

PK bravar

1

1

    1

8

8

  8

 

12.

Međunarodna srednja škola u Zenici

gimnazija

*

2

44

 

 

       Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj  2013/14. godini traje:

·         Za gimnazije, tehničke i srodne škole, umjetničke i srednje škole za vjerske službenike
od 12. juna do 19. juna 2013. godine.

·         Za srednje stručne škole od 12. juna do 26. juna 2013. godine.

Kandidati koji se opredijele za upis u umjetničku školu i srednje škole za vjerske službenike polažu specifični/praktični dio prijemnog ispita.

Specifični/praktični dio ispita će se obaviti:

a)      za umjetničku školu (Srednja muzička škola)  20. juna 2013. godine u 900 sati

b)      za vjersku školu (Medresa "Osman ef. Redžović")  20. juna 2012. godine u 900 sati.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

–          Zahtjev za upis (poseban formular),

–          Izvod iz matične knjige rođenih,

–          Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,

–          Originalno uvjerenje o uspjehu u  VI, VII i VIII  razredu,

–          Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Informacije o mjestu i vremenu predaje dokumentacije za prijem, mjestu i vremenu polaganja specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli svake škole.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo.

Na osnovu člana 80. stav 5. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi

KRITERIJE

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2013/14. godini

 

1.      Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2013/14. godini.

2.      Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.

U specijalnu srednju školu pravo upisa imaju učenici koji na dan upisa nisu stariji od 20 godina.

3.      U prvi razred srednjih škola upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2013/14. godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Upis učenika realizira komisija, koju imenuje školski odbor srednje škole.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli, nakon što je verificira školski odbor, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa i istu dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na dalje postupanje.

4.      Prijem i upis učenika u prvi razred srednje škole vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 8. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 09/11).

5.      Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.

Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola objavit će se u sredstvima informisanja, najmanje dva mjeseca prije početka školske 2013/14. godine.

6.      Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče  pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.

7.      Kandidati koji se opredijele za upis u umjetničku školu i srednju školu za vjerske službenike, polažu specifični/praktični dio prijemnog ispita.

8.      Prijem učenika u prvi razred gimnazije, tehničke i srodne škole vrši se na osnovu:

–          općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,

–          uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole,

–          rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole,

–          posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 05/04 i 20/07 i 09/11).

Prijem – upis učenika u prvi razred umjetničke škole i srednje škole za vjerske službenike vrši se na osnovu:

–          općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,

–          uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole,

–          rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole, u VIII i IX razredu osnovne škole,

–          posjedovanje posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 05/04 i 20/07 i 09/11),

–          rezultata postignutih na specifičnom/praktičnom dijelu prijemnog ispita.

            Prijem učenika u prvi razred stručne škole vrši se na osnovu:

–          općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole, izračunatog na dvije decimale,

–          uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole za određenu vrstu srednje stručne škole,

–          rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju u VIII i IX razredu iz predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje stručne škole u VIII i IX razredu osnovne škole.

–          posjedovanje posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 05/04 i 20/07 i 09/11).

9.      Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu:

–          općih uspjeha kandidata postignutih u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,

–          uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan 5 bodova, vrlodobar 4 boda, dobar 3 boda i dovoljan 2 boda) u VIII i IX razredu osnovne škole,

–          rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se:

    a) za osvojeno 1. mjesto     5 bodova

    b) za osvojeno 2. mjesto     4 boda

    c) za osvojeno 3. mjesto     3 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se

                a) za osvojeno 1. mjesto     4 boda

   b) za osvojeno 2. mjesto      3 boda

   c) za osvojeno 3. mjesto      2 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se:           

               a) za osvojeno 1. mjesto      3 boda

  b) za osvojeno 2. mjesto       2 boda

  c) za osvojeno 3. mjesto       1 bod.

Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika, a za umjetničke škole i srednje škole za vjerske službenike iz takmičenja u okvirima te struke, i specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita – 15 bodova u umjetničkim školama i srednjim školama za vjerske službenike.

10.  Specifični/praktični dio prijemnog ispita u umjetničkoj školi i srednjoj školi za vjerske službenike, polaže se po posebnom programu koji određuje škola.

11.  Specifični/praktični dio prijemnog ispita polaže se pred Komisijom, koju imenuje nastavničko vijeće te škole iz reda nastavnika.

Specifični/praktični dio prijemnog ispita u umjetničkoj školi i srednjoj školi za vjerske službenike je eliminatoran.

Kandidat iz specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita može maksimalno osvojiti 15 bodova.

Kandidat je položio specifični/praktični dio prijemnog ispita ako osvoji najmanje 10 bodova.

 

12.  Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:

Srednja škola

1. predmet

2. predmet

3. predmet

Gimnazija

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Matematika

Strani jezik

Mašinska tehnička škola

Matematika

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnička škola

Fizika

Matematika

Informatika

Rudarska-geološka tehnička škola

Hemija/Kemija

Fizika

Geografija/Zemljopis

Građevinska tehnička  škola

Fizika

Matematika

Informatika

Geodetska tehnička škola

Matematika

Fizika

Geografija/Zemljopis

Saobraćajna škola

Matematika

Fizika

Geografija/Zemljopis

Drvoprerađivačka tehnička  škola

 

Matematika

Fizika

Tehnička kultura

Šumarska tehnička škola

 

Biologija

Hemija/Kemija

Tehnička kultura

Ekonomska škola

Matematika

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Strani jezik

Medicinska škola

Biologija

Hemija/Kemija

Fizika

Ugostiteljsko-turistička škola

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Geografija/Zemljopis

Strani jezik

Hotelsko-turistička škola

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Geografija/Zemljopis

Strani jezik

Tekstilna tehnička škola

Hemija/Kemija

Fizika

Likovna kultura

Veterinarska tehnička škola

Biologija

Hemija/Kemija

Fizika

Poljoprivredna tehnička škola

Biologija

Hemija/Kemija

Tehnička kultura

Hemijsko-tehnološka tehnička škola

Hemija/Kemija

Fizika

     Tehnička kultura

Muzička škola/Glazbena škola

Muzička/Glazbena kultura

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Strani jezik

Medresa "Osman ef. Redžović"

Bosanski jezik

Matematika

Strani jezik

 

13.  Predmeti značajni za upis u određenu vrstu stručne škole

Srednja škola

1. predmet

2. predmet

3. predmet

Mašinska stručna škola

Matematika

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnička stručna škola

Matematika

Fizika

Informatika

Drvoprerađivačka stručna škola

Matematika

Fizika

Tehnička kultura

Šumarska stručna škola

Biologija

Hemija/Kemija

Tehnička kultura

Poljoprivredno-prehrambena i veterinarska stručna škola

Biologija

Hemija/Kemija

Tehnička kultura

Trgovinska stručna škola

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Strani jezik

Matematika

Ugostiteljsko-turistička stručna škola

Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik

Strani jezik

Geografija/Zemljopis

Hemijsko-tehnološka stručna škola

Hemija/Kemija

Fizika

Tehnička kultura

Metalurška stručna škola

Hemija/Kemija

Fizika

Tehnička kultura

Tekstilna stručna škola

Hemija/Kemija

Fizika

Likovna kultura

Rudarsko-geološka stručna škola

Hemija/Kemija

Fizika

Geografija/Zemljopis

Građevinska stručna škola

Fizika

Matematika

Tehnička kultura

Saobraćajna stručna škola

Matematika

Fizika

Geografija/Zemljopis

Stručna škola uslužnih djelatnosti

Bosanski/Hrvatski/Srpski

jezik

Hemija/Kemija

Strani jezik


Pod jednakim uslovima, prednost pri upisu imaju djeca poginulih boraca (šehida), ratnih vojnih invalida i djeca boraca.

14.  Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.

15.  Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2013/14. godinu.

16.  Učenici završnog razreda osnovne škole koji budu upućeni na popravni ispit u augustu 2013.godine, nakon uspješno položenog/položenih popravnog/popravnih ispita  imat će mogućnost da se upišu u prvi razred srednje škole koja u junskom upisnom roku nije ispunila plan upisa.

17.   Ukoliko se na Konkurs prijave učenici/ce sa završenom osmogodišnjom osnovnom školom primjenjivat će se  Kriteriji po kojima je izvršen upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2012/13.godini.

            

Broj: 10-38- 8812-2/13.

Zenica, 31.05.2013.godine

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica