Kontrolni popis stanovništva od 2. do 10. novembra

Agencija za statistiku BiH će, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, a na osnovu Zakona o popisu, provesti postpopisnu anketu/kontrolni popis od 2. do 10. novembra ponovnim popisivanjem jedinica popisa u 240 popisnih krugova.

Na poslovima provođenja kontrolnog popisa bit će angažovano više od 800 osoba, a na osnovu toga će biti ocijenjena pouzdanost rezultata popisa stanovništva Bosne i Hercegovine.

Osim članova popisnih komisija lokalne samouprave, radit će 240 kontrolora (i 40 rezervnih); 120 općinskih/gradskih instruktora (i 20 rezervnih) te 16 entitetskih i 40 državnih instruktora.

Agencija za statistiku BiH birala je kontrolore i općinske/gradske instruktore s liste kandidata koje su predložile i dostavile popisne komisije lokalne samouprave i entitetski zavodi za statistiku.

Kontrolori su birani iz redova popisivača koji su dobili najbolje ocjene tokom rada na popisu, a po istom principu su birani i općinski/gradski instruktori.

Državni instruktori će tokom vikenda održati obuku za članove popisnih komisija lokalne samouprave, a od 28. do 30. oktobra i za kontrolore i općinske/gradske instruktore.

Postpopisna anketa bit će provedena u 107 općina u Bosni i Hercegovini, u oko 16.000 domaćinstava, odnosno s oko 50.000 osoba.

Uzorak popisnih krugova se bira iz baze popisnih krugova na slučajan način tako da bude reprezentativan na nivou države, entiteta/Distrikta Brčko BiH i gradskih i negradskih područja u njima.

Upitnici za postpopisnu anketu bit će slični onima koji su korišteni za popis, ali znatno kraći jer neće sadržavati sva pitanja.

Postpopisnu anketu provest će posebno obučeni kontrolori i općinski/gradski instruktori akreditirani od Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja rukovodi ovom anketom, a provodi je u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, saopćeno je.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE