4c361462f531cf332e5c24067761f76b
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava
Kurbani 2021

Istraživači sa univerziteta u Southamptonu i Edinburghu u Ujedinjenon Kraljevstvu otkrili su kako je ispijanje bilo koje vrste kafe povezano sa smanjenim rizikom od obolijevanja i umiranja od hronične bolesti jetre, u usporedbi s nekonzumiranjem kafe.

Osim toga, zaključili su kako se najveća korist iz kafe dobiva ispijanjem tri do četiri šoljice kafe dnevno.

Autori su proučili podatke istraživačkog resursa UK Biobank koji se odnose na 495.585 sudionika istraživanja koji konzumiraju kavu, a praćeni su tokom gotovo 11 godina kako bi se vidjelo ko je od njih obolio od hronične bolesti jetre i povezanih oštećenja jetre.

– Kafa je dostupna brojnim ljudima, a koristi koje smo vidjeli tokom istraživanja ukazuju na to da bi se potencijalno mogla koristiti u preventivnom liječenju hronične bolesti jetre. To bi moglo biti posebno važno za zemlje s nižim prihodima i lošijom zdravstvenom zaštitom, a u kojima postoji veliki broj slučajeva hronične bolesti jetre – istaknuo je Dr. Oliver Kennedy, vodeći autor istraživanja.

Od sudionika koji su bili uključeni u istraživanje, njih 78 posto konzumiralo je mljevenu ili instant-kafu s kofeinom ili bez njega, dok njih 22 posto nije pilo nikakvu kavu. Za trajanja istraživanja, zabilježeno je 3.600 slučajeva hronične bolesti jetre, uključujući i 301 smrt. Nadalje, zabilježeno je 5.439 slučajeva hronične bolesti jetre ili steatoze (masna jetra), kao i 184 slučaja hepatocelularnog karcinoma, što je vrsta raka jetre.

U usporedbi s onima koji ne piju kavu, kod kafopija je zabilježen 21 posto niži rizik od hronične bolesti jetre, 20 posto niži rizik od hronično bolesne ili masne jetre te 49 posto niži rizik od smrti uzrokovane hroničnom bolesti jetre. Najveća korist zabilježena je u skupini koja je pila mljevenu kafu, koja sadrži visoke nivoe sastojaka kafeola i kafestola. Za njih se zna da djeluju protiv hronične bolesti jetre kod životinja.

Instant-kafa, koja ima niske nivoe kafeola i kafestola, također je povezana sa smanjenim rizikom od hronične bolesti jetre. Iako je smanjenje rizika manje nego u slučaju mljevene kafe, istraživanje pokazuje kako povoljno djeluju ostali sastojci instant-kafe ili potencijalno kombinacija sastojaka.