AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o imenovanju Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini.

“U Koordinacioni odbor su imenovani predstavnici Ministarstva bezbjednosti, Državne agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Granične policije, Tužilaštva BiH, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstva odbrane, Uprave za indirektno oporezivanje, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Distrikta Brčko BiH”, navedeno je u saopštenju nakon sjednice Savjeta ministara BiH.

Koordinacioni odbor je, kako se pojašnjava u saopštenju, nadležan da prati provođenje Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja i Akcionog plana, koordiniše i inicira aktivnosti sa nadležnim organima u BiH, priprema revidiranu strategiju i akcioni plan, te jednom godišnje izvještava Savjet ministara BiH u vezi sa realizacijom ciljeva iz strategije i akcionog plana.