8888 1


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Novi Zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u Predstavničkom domu (PD) Parlamenta BiH jedan je od ključnih antikoruptivnih mehanizama i ukoliko ga usvoji i Dom naroda predstavljat će unapređenje jer postavlja jasnija ograničenja za nosioce javnih funkcija.

To je u razgovoru za “Avaz” kazala izvršna direktorica “Transparency Internationala” Ivana Korajlić te pojasnila da se ta ograničenja uglavnom odnose na obavljanje više funkcija u isto vrijeme, različite interese u privatnim preduzećima, ali i na uspostavljanje kontrole nad imovinskim kartonima.

– Tu su da spriječe utjecaj privatnog interesa na donošenje odluka kod nosilaca javnih funkcija. Uspostavlja kontrolu nad imovinskim kartonima, što je do sada mehanizam koji je generalno nedostajao u zakonomskom okviru u BiH. Predviđa i uspostavljanje nezavisne komisije i malo širi spektar sankcija za kršenje zakona – navodi Korajlić

Ključna uloga EU

Dodaje da je usvajanje ovakvog zakona i jedan od prioriteta koje je EU postavila BiH za sticanje statusa kandidata.  

– „Transparency International“ je apelirao na Dom naroda da podrži ovaj zakon jer je prijedlog pozitivno ocijenjen i od GRECO-a i od EU. Nacrt zakona koji je Ministarstvo pravde BiH objavilo ne predviđa značajna unapređenja, a određene odredbe su i lošije u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Prijedlog koji je PD usvojio godinama je u proceduri i može proći sve standarde i provjere. Ne bi trebalo da postoje prepreke za njegovo usvajanje osim političkih i ličnih intereresa – navela je Korajlić.

Podsjeća da je ovaj zakon još 2017. bio upućen u proceduru i da je bilo otpora.

– I u ovom sazivu Predstavničkog doma razvlačilo se jer nije bilo entitetske većine, poslije su HDZ i SNSD uložili ogroman broj amandmana, jedan dio je usvojen i oni do jedne mjere slabe mehanizme koji su predviđeni ovim zakonom. Neki nisu prihvaćeni jer bi apsolutno obesmislili kompletno rješenje – navodi Korajlić.

Izvršna direktorica TI-ja smatra da je u ovom slučaju ključna uloga EU, koja treba jasno da stavi do znanja da se neće dozvoliti manipuliranje ovim procesom odnosno da se usvoji zakon sa kozmetičkim promjenama.

Registar nosilaca javnih funkcija

„Transparency International“ nedavno je objavio i registar nosilaca javnih funkcija, a za sada se u njemu nalaze izabrani i imenovani predstavnici na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Prema riječima Korajlić, u narednom periodu će sadržavati i lokalni nivo.

– Od preko 700 nosilaca javnih funkcija njih više od 60 obavlja više funkcija. U isto vrijeme osim rada u zakonodavnoj vlasti imaju upravljačke funkcije u javnim preduzećima, ustanovama i slično. Zbog Izbornog zakona i tehničkih mandata neki obavljaju funkcije i u izvršnoj i u zakonadvnoj vlasti. To je dio problema, ne zbog višestrukih primanja već što takvi ljudi dolaze u situaciju da su u sukobu interesa. Naprimjer, poslanik u skupštini rukovodi javnom ustanovom čiji izvještaj razmatra u tom parlamentu što je nedopustivo – navela je Korajlić.

Avaz