KPZ Zenica: Oglas za prijem zatvorskih policajaca – stražara

Javni oglas za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika.

  1. Zatvorski policajac – stražar – pripravnik u Sektoru za poslove osiguranja – 8 izvršilaca

Opis poslova: operativni i drugi poslovi utvrđeni Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i propisima o načinu vršenja službe osiguranja, donesenim na osnovu tog zakona kao i upustvima za svako radno mjesto naredbama direktora Zavoda zapovjednika, šefa odsjeka i drugih ovlaštenik osoba, obavlja poslove po rasporedu koji zapovjednik straže na prijedlog šefa odsjeka.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je punoljetan, daima opću zdravstvenu sposobnost, da ima vrstu stepena školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku, da u posljenje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem osnovu vlasti u ispunjavanju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KPZ ZT i to: SSS, gimnazija ili ekonomska ili tehnička škola ili druga srednja škola i da nije stariji od 25 godina.

Kandidati su dužni priložiti:

lično potpisanu prijavu na Javni oglas

Kraću biografiju

diplomu o završenoj školi

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

izvoz iz matične knjige rođenih

ovjerenu izjavu da u posljenje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini

ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom IV 1. ustava BiH

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE