KUZIP najavila kontinuirane inspekcijske nadzore u obrazovnim ustanovama

F2C8F2A8 6A76 4C38 91F7 561FEA52D8A2
Podijelite vijest

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost i obrazovne ustanove – osnovne i srednje škole na području Kantona da će, sukladno Naredbi za obrazovne ustanove Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, u narednom periodu provoditi kontinuirane inspekcijske nadzore u obrazovnim ustanovama.


Pozivamo sve obrazovne ustanove da rad u školama organiziraju uz striktno poštivanje i primjenu Procedura i Izmjena i dopuna Procedura za rad odgojno – obrazovnih ustanova (vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19), sačinjenih od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Preporuka za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2021/22. Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Također, podsjećamo obrazovne ustanove na zakonsku obavezu provođenja obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.


Podijelite vijest