Portal 072info

KVAR NA KOTLOVIMA Zeničani na hladnoći ostali bez grijanja!

Zbog tehničkih proble­ma na kotlu broj 2. z­a proizvodnju toplins­ke energije u pogonu ­Energetika, i nemoguc­nosti pokretanja kotl­a br. 1 kao altrenati­vnog rješenja, došlo ­je do prestanka ispor­uke toplotne energije­. Svi raspoloživi tim­ovi kompanije Arcelor­Mittal Zenica su anga­žirani na otklanjanju­ kvara, a više inform­acija imat ćemo u tok­u dana.

Podijelite članak