g 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Federalna vlada je  na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru dala saglasnost na planove poslovanja JP „Autoceste Federacije BiH“ za 2021. godinu, kao i za period 2021- 2023. godina.

Kako je na press konferenciji kazao ministar prometa i komunikacija FBiH, Denis Lasić, Vlada je, praktično, čekala novu Upravu „Autocesta FBiH“ kako bi se kroz planove dobio efektivniji rad samog preduzeća.

– Cilj Vlade i Uprave je da sve dionice koje su u izgradnji ubrzamo kao i dionice koje su „na čekanju“ da se što prije dodjele, kako bi „napali“ koridor 5C u cijelosti. U fokusu su nam tunel „Prenj“ i dionica Mostar-sjever-Mostar-jug i nadamo se da ćemo čim prije započeti proces tenderisanja i izvršiti odabir izvođača radova. Kroz ovaj plan smo dali akcenat i na brze ceste, da što prije osiguramo sredstva za tri pravca, prema Tuzli, Bihaću i spojnica Mostar-Široki Brijeg-granica Republike Hrvatske-kazao je Lasić.

Mjesečne naknade

Tunel Prenj, dodao je, najzahtjevniji je građevinski poduhvat na kompletnom koridoru 5C.

Procjena je da ćemo najkasnije do 2028.godine u potpunosti imati završen koridor 5C- rekao je Lasić.

Kraj radova za cestu Stolac-Neum, naveo je on, očekuje se do proljeća sljedeće godine.

Na današnjoj sjednici je, također,  utvrđen i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

Ovaj zakon, kako je navedeno, prvi put sistemski rješava problematiku kada su u pitanju porodice koje imaju dijete s invaliditetom.

Vesko Drljača, ministar, federalni ministar rada i socijalne politike, istaknuo je da je cilj zakona taj  da se jednom od roditelja osoba s invaliditetom prizna pravo na status „roditelja njegovatelja“, te da mu se omogući mjesečna naknada uz pripadajuće doprinose za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Predloženim zakonskim rješenjem, kazao je, definisano je da je roditelj njegovatelj  roditelj djeteta sa 100 postotnim invaliditetom. Status može biti priznat, iznio je, roditelju do njegove navršene 65. godine života, odnosno do navršene 30. godine života osobe sa invaliditetom.

Pomoć penzionerima

– Mjesečna naknada je u visini minimalne plaće, koja je sada 406 KM, a očekujemo da će u vrlo kratkom periodu minimalna plaća iznositi 650 do 700 KM. U ovom trenutku su za implementaciju zakona  osigurana sredstva u visini od 16 miliona KM, a procjena je da će na godišnjem nivou zakon biti težak 27 miliona KM. Dio potrebnih sredstava restruktuirat će se sa određenih pozicija Ministarstva – rekao je Drljača.

Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije F BiH kazao je da Vlada FBiH danas  izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.decembra 2021. godine.

– Ovom odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći. Od trenutaka donošenja ove odluke do danas 27 miliona KM je izdvojeno i plaćeno za ove kategorije. EP BiH je za ove subvencije izdvojila u prethodnom periodu dvadesetak miliona KM, a EPHZHB oko sedam miliona KM-kazao je on.

Također, kazao je da je Vlada dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke FBiH .

Plaćanje kamata

Pojasnio je da je Vlada tokom prethodne i ove godine usvojila dva kreditna programa za velika preduzeća i izvoznike.

– Nakon toga donijeli smo odluku o regresiranju ili pomoći prilikom plaćanja kamata do 2,5 posto i svim  preduzećima koja su učestvovala kroz ove dvije kreditne linije će se omogućiti da će se iz budžeta plati iznos kamate do 2,5 posto od strane Vlade F BiH. Danas je dakle data finalna saglasnost ovom Ministarstvu d apotpiše  ugovor s  Razvojnom bankom. Ukupan iznos sredstava za regresiranje kamata 6,5 miliona KM – rekao je Džindić.

Napomenuo je da će najkasnije u ponedjeljak biti donesena odluka o  kvalitetu tečnih goriva koja je uslov BiH za pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Odluka je , kazao je, usaglašena između dva entitetska ministarstva i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.