20210827160457 678141
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava
NER FIT

Ljudi koji psuju često su inteligentniji, iako se obično pretpostavlja da im je vokabular siromašniji i da su manje inteligentni od ostalih.

FIXGEHALT

Prema studiji Univeziteta Kembridž u Velikoj Britaniji, ljudi koji psuju bolji su prijatelji i to iz nekoliko razloga.

Prvi je taj što će vam češće reći istinu jer je, kažu istraživači, vjerovatnije da nemaju “filter” i manje se cenzurišu, a svima ponekad treba prijatelj koji će nam reći i ono što ne želimo čuti.

Drugi je razlog prema studiji je taj što su oni koji psuju često inteligentniji, iako se obično pretpostavlja da im nedostaje vokabulara i da su manje inteligentni od ostalih. A kao inteligentniji, daće vam mudriji savjet.

LIDER

Treći razlog zašto su bolji prijatelji je taj što se u njih može imati povjerenja – naime, nekoliko je studija pokazalo da se ljudi koji dobro međusobno sarađuju lakše i šale na grublji način i lakše psuju jedan pred drugim.

Isto tako, studije su pokazale da nam psovanje u nekim situacijama uistinu pomaže – tako su volonteri u dva navrata zamoljeni da stave ruke u ledenu vodu, sa tim da u jednom slučaju nisu pritom smjeli da psuju, a u drugom su mogli da govore šta su god htjeli.

Grupa kojoj je psovanje bilo dopušteno mogla je podnijeti više boli od grupe koja nije smjela koristiti psovke. Isto je, kaže istraživanje i sa emocionalnom boli, jer oslobađanje od frustracija smanjuje vjerovatnost da će se bol manifestovati i fizički.