d172d7b048559513ed3e77b05ec1c2e9
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Organizovana proizvodnja duhana u Bosni i Hercegovini postala je skoro nemoguća, zbog visokih nameta, niske otkupne cijene, a u Hercegovini duhan možete prodati samo švercerima jer ne postoji stanica za otkup duhana.

Otkupne stanice duhana u Hercegovini više i ne postoje i svoj duhan moraju prevoziti na otkup u Gradačac, Orašje, Bijeljinu ili da ga prodaju na crnom tržištu po daleko većoj cijeni od one koje plaćaju stanice duhana.

Ne isplati se prodavati duhan po otkupnoj cijeni, kažu proizvođači, koja iznosi tri marke po kilogramu, kad ga mogu rezanog prodati za 30 maraka po kilogramu.

Mnogi proizvođači duhana zbog toga sarađuju sa crnim tržištem. Zbog toga se sve više angažuje policija i inspektori koji im pretresaju kuće u potrazi za skrivenim duhanom.

U BiH se duhan proizvodi na oko 1.500 hektara, 500 u FBiH, a u RS-u se duhan proizvodi na 1.000 hektara, od čega je samo 422 hektara registrovano. U Hercegovini nema registrovanih.

Posljednje upozorenje

Proizvođači duhana iz Gradačca, Orašja i Bijeljine prije nekoliko dana uputili su posljednje upozorenje državi Bosni i Hercegovini jer će morati obustaviti proizvodnju.

– Godinama ukazujemo na probleme u duhanskoj industriji, koji su izazvani katastrofalnom podsticajnom politikom, lošim radom inspekcijskih organa u oba entiteta, kao i izmišljanjem dodatnih osnova za obračun PDV-a od Uprave za indirektno oporezivanje. Ono što nisu uradili svi prethodni sistemi od Austrougarske do danas, uradila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH, svojim nelogičnim rešenjima, i tako zadala završni udarac duhanskoj proizvodnji – kaže Ignjo Babić iz gradačačkog Duhana.

Organizatori i proizvođači duhana kažu da će tražiti pomoć ombudsmena za ljudska prava jer su ovakvim postupcima ugrozili egzistenciju brojnih porodica u BiH.

– Mi smo već otpustili šezdeset radnika – kaže Slavenko Tomić iz Orašja.

Svetozar Mihajlović u ime bijeljinskog Duvana podsjeća da se nekada na području BiH proizvodilo više od 8.000 tona duhana, dok će ove godine ta proizvodnja pasti ispod 500 tona.

– Tražimo da se preispitaju nepromišljene i bahate odluke UIOBiH, te da se entitetska ministarstva aktivno uključe u rješavanje nagomilanih problema u duhanskoj industriji – kaže Mihajlović, i najavljuje uskoro novi protestni skup proizvođača duhana iz Semberije i Posavine.

Proizvođači duhana upozoravaju da UIOBiH obračunava dupli porez na promet, 17 plus 17 posto, što je dovelo do onemogućavanja otkupa duhana, a na ove optužbe iz Uprave za indirektno oporezivanje odgovaraju.

PDV se mora platiti

– Kao i kod svih ostalih obveznika indirektnih poreza, tako su i kod organizatora proizvodnje sirovog duhana u BiH vršene redovne porezne kontrole. U tim kontrolama je naknadno utvrđena porezna obaveza koja nije bila prijavljena u PDV prijavama i nije bila plaćena. Naime, zakonska regulativa u oblasti proizvodnje i prerade duhana u BiH je potpuno jasna. Jedna od bitnih činjenica koje su dovele do obračuna dodatnih obaveza je i okolnost da svu proizvodnju duhana proizvođači moraju predati organizatorima proizvodnje sirovog duhana u BiH, a u konkretnim slučajevima nisu postojale evidencije o cjelokupnim količinama duhana koji je shodno Zakonu o duhanu morao biti predan.

S tim u vezi bitno je naglasiti da ukoliko su organizatori u procesu predaje duhana uočili nepravilnosti bilo koje vrste, onda su bili u zakonskoj obavezi i trebali su na vrijeme kontaktirati poljoprivrednu inspekciju i tražiti da spomenuta inspekcija utvrdi gdje je i šta se desilo sa količinama duhana koji im eventualno nije predat i da za to imaju dokaze.

Dakle, inspektori UIO su izvršili kontrole i u svakom pojedinačnom postupku naknadno utvrdili obavezu PDV-a gdje je na to ukazivala raspoloživa dokumentacija. Svaki porezni obveznik ima pravo žalbe, a to pravo su iskoristili i organizatori proizvodnje sirovog duhana u BiH. Po okončanju upravnog postupka u UIO pokrenuti su sporovi pred Sudom BiH.

Naravno, UIO apsolutno nije cilj da uništi domaću proizvodnju duhana, kako se to navodi u pojedinim izjavama, ali zakonitost postupanja mora biti osigurana kod svih poreznih obveznika, pa tako i kod organizatora proizvodnje sirovog duhana u BiH. Posljednjih godna UIO se zaista bori sa suzbijanjem crnog tržišta duhana u BiH, a velike količine duhana koji je jednostavno “nestao” na putu od proizvođača do organizatora proizvodnje sirovog duhana u BiH, svakako ne ide u prilog tome – navodi se u odgovoru Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.