LOTOS ZENICA: 2. april – Svjetski Dan autizma

Djeca sa autizmom su zapostavljena i veoma im je teško boriti se sa svakodnevnim aktivnostima. S obzirom da imamo lakši, srednji i teški autizam, djeca sa lakšim autizmom mogu biti uključena u redovni školski proces, ukoliko su dobro pripremljeni, ali onda su učiteljice opterećene zbog njihovog razvojnog poremećaja. Međutim, na račun teškog rada sa djecom, učiteljice ne dobijaju nikakvu dodatnu podršku. Mi smo do osnovne škole doveli nekoliko djece sa autizmom, ali ne znamo šta je dalje bilo s njima. 

Udruženje Lotos -Zaštita mentalnog zdravlja Zenica je nevladina organizacija koja radi i sa autističnom djecom. Lotos Zenica ima nekoliko djece koja redovno dolaze i uz stručan tim Lotos-a uspijevamo doprijeti do njihovog unutrašnjeg svijeta. Pomoći im možemo da se sa njihovim roditeljima ponašamo kao sa obićnim ljudima, jer nas komšije prvo gledaju ispod oka i gubi se kontakt sa susjedima, pošto niko ne voli da dijete sa autizmom manifestuje svoj poremećaj ‘uništavanjem’ tuđe imovine, kao što je bacanje stvari u gostima i slično.

Bitno je raditi na ljudskim komunikacijama, da se ponašamo prirodno, da ne zadirkujemo i ne ismijavamo takvu djecu. Našu djecu u školama ne uče da se ne ismijavaju bolesna djeca, a to nije prijatno ni roditeljima ni obićnom čovjeku. Glavni cilj da se djeci sa autizmom osposobi govor i fizičke kompetencije za normalan život s obzirom da apsolutno izlječenje nije moguće.

Volonteri Lotosa Zenica su 1.aprila obavili prijateljsku posjetu Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” u Sarajevu. Povodom je bio svjetski Dan autizma.
Lotos Zenica je danas organizovao i internu radionicu povodom ovog značajnog datuma.
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE