Lutrija BiH izgubila spor protiv Lutrije Srbije, a sve zbog “rata” sa firmom iz Zagreba

FOTO PIXSELL 1

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH odbilo je zahtjev Lutrije BiH za preispitivanje ranije sudske odluke u dugogodišnjem sporu sa Državnom lutrijom Srbije. Naime, srbijanska Lutrija žalila se na postupak javne nabavke odnosno na posao koji je Lutrija 2018. dodijelila zagrebačkoj firmi “Nirvana” i to za nadogradnju softvera za uplatu i isplatu srećaka i softvera za redovna i vanredna kola TV Binga i održavanje online sistema Lutrije BiH”.

Riječ je o nabavci vrijednoj oko 400.000 KM koja je obavljena pregovaračkim postupkom bez obavještenja. Državna lutrija Srbije se 2019. godine žalila putem Ureda za razmatranje žalbi BiH, koji je uvažio ovu žalbu. Lutrija BiH je prigovorila Sudu BiH koji je ovaj prigovor odbio.
A sada je u odlukom Apelacionog upravnog vijeća donesena konačna odluka u korist srbijanske lutrije.

No, zanimljivo je u svemu ovome to što Državna lutrija Srbije već godinama vodi svojevrsni “rat” protiv firme “Nirvana”, a on je kulminirao 2015. godine tokom loto izvlačenja kada je prikazan broj prije nego što je loptica izašla iz bubnja.


S druge strane “Nirvana” je u više navrata optuživala Državnu lutriju Srbije da bespravno koristi njihov softver. Očito da je Lutrija BiH već duži niz godina postala kolateralna šteta u ovom sukobu, iako je sve sada zapečačeno sudskim odlukama.

Naime, Lutrija BiH duži niz godina dodijeljuje poslove koji se odnose na softver ili system firmi “Nirvana”, te u ovom postupku tvrdi da je navedena firma vlasnik izvornog koda za nadogradnju softvera, ali sudskim odlukama je ustanovljeno da Lutrija BiH nije pružila dokaze da niko drugi osim ovog ponuđača ne može izvršiti konkretnu predmetnu nabavku.