MAGLAJ: Policajac optužen jer nije prijavio krivično djelo

Tužilaštvo ZDK

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 14.04.2021.godine, podiglo je optužnicu protiv Blitović Damira zbog počinjenog krivičnog djela Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja iz člana 345. stav 2. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 21.04.2021. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zavidovićima.

Dana 06.07.2020. godine, u Maglaju, gdje je kao službena osoba-policijski službenik u Policijskoj stanici Maglaj, obavljao poslove rukovodioca smjene u vremenu od 06,45 do 19,15 sati, pa suprotno tački 237. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjh poslova Zeničko-dobojskog kantona u kojoj je između ostalog navedeno da su dužnosti rukovodioca smjene „da prima dojave i prijave građana, selektira ih, zavodi u odgovarajuće evidencije…“,

…nije evidentirao poziv na službeni telefonski broj 122, a koji poziv je uputio H. M. sa svog mobilnog telefona broj …, u 17,30 sati i u kom pozivu je prijavio da njegov sin S. ima problema sa G. T. zv. „G.“ koji od njegovog sina iznuđuje novac, uzima mu njegov telefon,

…te traži njegov auto uz prijetnje da će ga razbiti ako mu to ne dadne, a koje prijavljene radnje imaju obilježja krivičnog djela iznuda iz člana 295. KZ F BiH, kojom prilikom je H. M. u ovom telefonskom razgovoru rekao da će on to riješiti, ukoliko policija ne preuzme slučaj, na što mu je odgovoreno, da nema potrebe da on rješava, da će to policija odmah riješiti

…a potom su od prijavitelja uzeti kompletni podaci, nakon čega od strane ovog policijskog službenika po ovoj prijavi nije ništa poduzeto, niti je ista evidentirana u Dnevnik događaja ove policijske stanice, niti u Izvještaj rukovodioca smjene za ovaj dan, čime je počinio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja iz člana 345. stav 2. KZ F BiH.

Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.