AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Internet / Zabava

Na suđenju za zločine počinjene na području Vozuće i Zavidovića, vještak odbrane ostao je pri tvrdnji da Sakib Mahmuljin nije imao efektivnu kontrolu nad Odredom „El-Mudžahidin“ bez obzira na učešće ove jedinice u akcijama.

Vještaka vojne struke Kenana Dautovića, koji je s davanjem iskaza počeo 26. februara, unakrsno je ispitivalo Državno tužilaštvo o naredbama za borbena dejstva, koje su obuhvatale jedinicu „El-Mudžahidin“, a koja je bila u zoni Trećeg korpusa Armije RBiH, na čijem je čelu bio optuženi Sakib Mahmuljin.

Tužilac Sedin Idrizović predočio je vještaku nekoliko naredbi Mahmuljina, odnosno komande potčinjene 35. divizije, u kojima su bile određeni i pravci djelovanja „El-Mudžahidin“. Dautović se uglavnom slagao o dodjeljivanju zadataka Odredu, ali je ostajao pri tvrdnji da pripadnici ove jedinice nisu bespogovorno izvršavali naređenja komandanta Korpusa.

Sakib Mahmuljin - Avaz, Dnevni avaz, avaz.baSakib Mahmuljin

Kazao je da vojska ne funkcionira po principu da komandant korpusa izdaje zadatke nižim jedinicama kao što su čete. Naveo je da kretanje jedinice na određenom terenu ne znači da je ona pod efektivnom kontrolom komandanta u toj zoni.

Mahmuljin je optužen da kao komandant Trećeg korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića.

Odbrana je završila sa izvođenjem svojih dokaza, a nastavak suđenja je 22. jula.

Avaz