Maleni udišu dim zajedno s roditeljima

Podijelite vijest

Više od polovine djece koja žive u pušačkim porodicama nehotice su i sama pušači. Kod njih se u urinu mogu dokazati znatne količine produkata razgradnje nikotina – čak i onda kada njihovu roditelji puše cigarete na balkonu ili u dvorištu.

Do tog nalaza došli su istraživači iz Greifswalda na čelu sa Sabinom Ulbriht u okviru jedneobimne studije u kojoj su dosad učestvovale 922 porodice iz sjeveroistočnih dijelova SR Njemačke. U svakoj porodici ima najmanje jedan pušač i barem jedno dijete mlađe od četiri godine.

Prvi rezultati

U sljedećoj fazi ove studije istraživači će testirati da li je moguće savjetovanjima i informiranjem postići da djeca budu manje ugružena kao pasivni pušači, najavljuju istraživači sa Univerziteta u Greifswaldu.  

Porodice koje su bile spremne učestvovati u ovom istraživanju najprije su dale opširno izviješče o svojim pušačkim navikama i drugim pitanjima u vezi sa zadravljem, a nakon toga djeci je uzeta mokraća za analizu.

Poslije tri godine došlo se do prvih rezultata: Kod 43 procenta djece nisu se mogli naći tragovi pasivnog pušenja u formi kotinina u mokraći; kod 34 opterećenje tim tvarima bilo je slabo, ali kod 23 procenta urin je bio jako opterećen.

– Najlošiji nalazi bili su kod djece čiji roditelju puše u dnevnoj sobi – objasnila je Ulrihova. Ali, i u slučajevima kad su roditelji pušili na balkonu, maleni nisu bili sasvim zaštićeni od pasivnog pušenja. Ulrihova naglašava da se u istraživanju pokazalo da ni redovno provjetravanje nije dovoljna zaštita.

Nije uspješna ni strategija da se puši u samo jednoj sobi u stanu ili kući. Djeca, upravo ova najmlađa, vezana su za roditelje i borave u prostorijama u kojima su im i otac i majka. Osim toga, roditelji često previđaju opanosti pušenja u automobilu. Koje sve opasnosti po zdravlje djece donosi pasivno pušenje? Dokazano je da iznenadna smrt u kolijevci najčešće pogađa bebe koje spavaju u sobi sa roditeljima pušačima.

Rana arterioskleroza

Osim toga, tokom istraživanja pokazalo se da se već kod djece od 10 do 12 godina kao posljedica pasivnog pušenja uočavaju prvi znakovi arterioskleroze, a ona je najbitniji faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.Ne postoji prag rizika za pasivno pušenje.  

– Kad kažemo da je test urina pokazao slabo opterećenje, mi time samo označavamo izmjerene vrijednosti, ali to nije znak da problema nema, kaže Ulrihova.

Koliko opterećenje djece otpacima nikotina pokazuje poređenja sa istraživanje provedenim na barmenima i konobarima. U krvi barmena u prosjeku se nađe 45 nanograma kotinina, dok je kod beba izloženih pasivnom pušenju ta vrijednost dostizala i 40 nanograma kotinina u mililitru.

Avaz


Podijelite vijest