vojska 5


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

General OS BiH Senad Mašović obratio se danas na obilježavanju godišnjice OS BiH. Govorio je o rezultatima koje su OS BiH ostvarile u 15 godina od formiranja.

“OS BiH su se razvile u prepoznatljivu snagu u regionu i šire. Kao jedina legalna, legitimna i profesionalna vojna snaga BiH, proteklih 15 godina profsionalnim izvršavanjem zadataka je stekla ugled međunarodnih institucija i vlasti”, kazao je Mašović na početku govora.

“Ključne pretpostavke za izvršavanje obaveza su prepoznate u našim ali i drugim centrima”, dodaje.

Mašović je istakao nivo profesionalizma koji su pokazali pripadnici OS BiH u misijama.

“Uspješnim realizovanjem L-1 ocjenjivanja zadovoljili smo NATO obaveze i standarde i pokazana sposobnost i spremnost za učešće u budućim NATO vježbama. Pokazan je visok profesionalizam i entuzijazam, a vježba je ocijenjena najvišom ocjenom u historiji NATO-ovog OCC koncepta”.

Osim toga, i procenat žena u OS BiH.

“Porastao je i postotak žena u OS BiH. U doba pandemije planiran je prijem 420 novih vojnika, čiji će prijem biti završen do marta u narednoj godini. Ove godine su zadaci realizovani u posebnim uslovima i izazovima, na osnovu odluka Predsjedništva BiH u skladu sa zahtjevima”.

“Na međunarodnom planu angažman je iskazan kroz vođenje NATO mirovnih misija. Iskazuje se opredijeljenje da BiH želi i može dati doprinos zajedničkim naporima za očuvanje mira u svijetu”, kazao je general Senad Mašović.

N1