5 22
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Iako djeca rjeđe obolijevaju usljed infekcijekoronavirusom i uglavnom se radi o blažim simptomima bolesti, u određenim slučajevima mogu se javiti i teže kliničke slike poput akutnog respiratornog distres sindroma i multisistemskog inflamatornog sindroma koji zahtijevaju hospitalizaciju na odjelima intenzivne njege i terapiju.

Ovo su pokazali rezultati istraživanja dječijeg kardiologa, akademkinje Senke Mesihović-Dinarević i dr. Timura Šečića.

Oboljenja srca

Studija je provedena na reprezentativnom uzorku 70 djece iz Sarajeva, uzrasta od dva dana do 18 godina, koja prethodno nisu imala oboljenja srca, a koja su preboljela COVID-19 te potom imala pozitivnu postcovid anamnezu.

Stručnim tretmanom djeca s takvim posljedicama infekcije COVID-19 uspješno su se oporavila.

– Tokom kompletnog pedijatrijsko-kardiološkog pregleda kod dvoje djece uzrasta 14 godina uočene su promjene u obliku dilatacija, odnosno proširenja koronarnih arterija. Oni su, uz simptome nedostatka zraka, senzacije u grudnom košu, imali sniženu saturaciju, povišene vrijednosti laboratorijskih nalaza, upale srčanog mišića, promjene na elektrokardiogramu, uz povišenu vrijednost imunoglobulina M. Pacijenti su tretirani prema protokolu te su se nakon perioda liječenja potpuno, klinički, laboratorijski i ultrazvučno, oporavili – kaže Mesihović-Dinarević.

Velika smrtnost

Profesorica Mesihović-Dinarević podsjeća na to da je pandemija koronavirusa imala veliki utjecaj na globalno javno zdravstvo i sistem pružanja zdravstvenih usluga u BiH i svijetu te da je teški akutni respiratorni sindrom SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19, još u martu 2020. dostigao nivo pandemije.

– Pacijenti s kardiovaskularnim rizikofaktorima, dijagnosticiranom kardiovaskularnom bolešću i COVID-19 predstavljaju najosjetljiviju populaciju i imaju povećan stepen morbiditeta i mortaliteta (smrtnost). Teška COVID-19 infekcija udružena je s oštećenjem miokarda i srčanim aritmijama. To je nova bolest s nedovoljno epidemioloških karakteristika i spektrom kliničkih nalaza kod djece – ističe Mesihović-Dinarević. 

Neophodni pregledi

Ona je dodala da fokus svakog pedijatra i ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kod djece s atipičnom simptomatologijom i pozitivnim ili sumnjivim epidemiološkim podacima treba biti i na mogućnosti infekcije COVID-19.

– Kardiovaskularni i imunološki pregledi neophodni su danas kod svih postcovid pacijenata, s ciljem daljnjeg razumijevanja njihovog statusa, a sve prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za kontrolu bolesti – dodaje ona.