AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Univerzitet u Sarajevu je ove sedmice objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini. Ono o čemu se decenijama raspravlja kada je riječ o upisu na fakultet jeste usklađenost tržišta rada s upisima na visokoškolske ustanove.

Prema posljednjim informacijama koje raspolažu Zavod za zapošljavanje FBiH, a kada su u pitanju zanimanja sa fakultetskim obrazovanjem najveća iskazana potražnja poslodavaca početkom 2020. godine bila je za mašinskim inžinjerima, ekonomistima i IT stručnjacima.

U top deset najtraženijih zanimanja u 2020. godinu su i građevinski inženjer, magistar farmacije, inženjer hemije, pravnik, arhitekt, novinar, te inženjer metalurgije.

Uprkos potražnji na birou najviše je ekonomista, pravnika, socijalnih radnika, novinara, ali i profesora razredne nastave, bosanskog i engleskog jezika.

Uloga visokog obrazovanja u demokratskom društvu je od velike važnosti. Iako je visoko obrazovanje identificirano kao sredstvo za jačanje demokratije i civilnog društva, također može biti i sredstvo za promoviranje jednoumlja, ograničavanja slobode i iskorijenjivanja demokratije.

Jedan od načina je implementacija ciljeva iz Strategije Evropa 2020 (usvojena 2010.) s jakim naglaskom na povećanje broja osoba sa završenim visokim obrazovanjem, povećanjem stope zapošljivosti te kategorije, ali i olakšanja ulaska mladih na tržište rada.

Usklađenost konkursa i potražnje na tržištu rada

Kako nam je kazao ministar obrazovanja KS Anis Krivić, prema pomenutoj strategiji u smislu obrazovanja cilj je ostvariti najmanji procenat od 40 posto ljudi u dobi između 30-34 godine sa završenim visokim obrazovanjem, a drugi cilj u sferi zapošljivosti taj procenat doseže 75 posto ljudi između 20 do 64 godina.

“Fokus je prema ovim dokumentima povećanje upisnih kvota i kapaciteta visokoškolskih ustanova, kako bi se ostvarili ciljevi socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Liberalizacija upisnih kvota je jedan od preduslova za poticanje razvoja visokog obrazovanja, proširivanje obima djelatnosti ustanova visokog obrazovanja, kao i ostvarivanje prava na slobodan izbor svakog budućeg studenta da se školuje za šta on ili ona pokazuju sklonosti, sa ciljem pune afirmacije prava na obrazovanje. Sloboda izbora studija predstavlja kamen temeljac individualne slobode”, kazao je Krivić.

Međutim, prema posljednjem i aktuelnom Popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, podaci su poražavajući. U našoj državi u dobi od 30 do 34 godine, samo 16 posto osoba ima završeno visoko obrazovanje, a u ukupnom stanovništvu taj procenat je jako nizak gdje je riječ o osam posto Bosanaca i Hercegovaca koji imaju završeno visoko obrazovanje.

Kada je riječ o zaposlenosti, u dobi od 25 do 64 godine starosti samo 46 posto stanovištva je zaposleno. Stoga, lako je zaključiti da je stopa obrazovanosti na nezadovoljavajućem nivou, kao i stopa zaposlenosti.

“Otvaranje dijaloga o povezanosti visokog obrazovanja i tržišta rada je svakako od velikog značaja, i stoga je Univerzitet pokrenuo saradnju sa privrednim komorama, udruženjima poslodavaca i zavodima za zapošljavanje”, istakao je ministar Krivić.

U okviru projekta promocije upisa Univerzitet u Sarajevu je u srijedu 20. marta 2019. godine organizirao okrugli sto o temi “Kreiranje plana upisa” s ciljem otvaranja dijaloga o pitanjima upisne politike na Univerzitetu.

“Ovaj okrugli sto bio je prilika za sve zainteresirane strane da iznesu svoje viđenje problematike upisne politike u cilju približavanja stavova o percepciji uloge svih ključnih aktera. Učešće u okruglom stolu su uzeli predstavnici Univerziteta u Sarajevu, srednjih škola u Kantonu Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Privredne komore Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo”, kazao je.

Ministar Krivić pojasnio je da se tržište rada u obrazovni proces uključuje puno ranije: kod kreiranja nastavnih planova i programa, realizacije stručne prakse i praktične nastave za studente, izrade završnih radova, učešće stručnjaka iz prakse u nastavi.

U tom smislu, Univerzitet je potpisao sporazume o saradnji sa Službom za zapošljavanje KS, Privrednom komorom KS i Udruženjem poslodavaca KS, te u konačnici sa Privrednom komorom Federacije BiH.

“Da bismo ilustrirali rezultate saradnje ističemo podatak da Univerzitet i njegove organizacione jedinice imaju potpisanih preko 220 ugovora o saradnji sa privrednim subjektima i društvenim organizacijama iz Bosne i Hercegovine.
Dakle, razgovori o razvoju obrazovanja u sprezi sa akterima globalnog tržišta rada svakako postoje i daju odlične rezultate.

“Samo ilustracije radi, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Udruženja za informacione tehnologije Bit Alijansa, ozvaničena je saradnja UNSA i Bit Alijanse. Ključna aktivnost je bila pokretanje dvogodišnjeg IT studijskog programa na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Drugi primjer je saradnja Ekonomskog fakulteta i Raiffaisen Banke čiji je jedan od rezultata stručni studij pod nazivom Poslovanje i informacione tehnologije”, kazao je Krivić.

U posljednje tri godine studijske godine, prema riječima ministra Krivića, kandidatima su u fokusu fakulteti tehničkih, medicinskih i prirodno-matematičkih nauka, što je značajna promjena ukoliko se uzme u obzir da su ranijih godina mladi više upisivali fakultete društvenih i humanističkih nauka.

“Sada kandidati biraju fakultet po pretpostavljenoj zapošljivosti po okončanju studija ili isključivo po preferencijama interesne sfere”, rekao je Krivić.

Počeo online upis

Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA

“Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje. Također pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta, prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta, te uvida u rezultate, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet”, objasnio je ministar Krivić.

Ovaj sistem kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet prema uvjetima koje propisuju, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Klix