Portal 072info

Mine u BiH: Sumnjiva opasna površina svedena na 1.150 kilometara kvadratnih

Sumnjiva opasna površina na mine u BiH svedena je u prošloj godini na 1.149,9 kilometara kvadratnih, dok je sumnjiva opasna površina na mine i kasetnu municiju svedena na 7,3 kilometara kvadratnih, od čega su 4,3 kilometra kvadratna kombinovana sumnjiva opasna površina na mine i kasetnu municiju.

 

Ovo se navodi u Izvještaju o radu Komisije za deminiranje u BiH i Izvještaju o protivminskom djelovanju u BiH za prošlu godinu, koje je pripremila Komisija za deminiranje BiH, a danas usvojio Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je za protivminsko djelovanje u BiH utrošeno 35.143.199 KM, od čega je 19.510.100 KM iz domaćih izvora finansiranja, a 15.633.099 KM iz međunarodnih donatorskih sredstava.

Prošle godine registrovana je jedna minska nesreća u kojoj je poginulo jedno lice.

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva odbrane o realizaciji protivminskih aktivnosti Oružanih snaga BiH za prošlu godinu, prema kojem je Ministarstvo odbrane prošle godine u okviru protivminskih aktivnosti radilo na 60 lokacija u 30 opština, a 40 deminerskih radilišta predato je krajnjim korisnicima.

Na protivminskim poslovima prošle godine bilo je angažiovano 220 vojnika, 140 podoficira i 28 oficira.

Među zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima pronađene su 44 protivtenkovske mine, 495 protivpješadijskih mina i 249 neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Nije bilo minskih, niti deminerskih nesreća.

Podijelite članak