Ministar Ćurić na press konferenciji govorio o socijalnoj zaštiti na području Kantona

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

rsz_61699bfcfcbad556d23f98ed09140a23_xl

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana press konferencija na kojoj je Ivica Ćurić, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona prezentirao trenutno stanje u oblasti socijalne zaštite na području Kantona. On je prije svega naglasio da se u zadnje četiri godine budžet za ovu oblast povećao za pet miliona jer je za samo četiri godine registrovano novih 11.000 korisnika. No, bez obzira na povećanje broja korisnika, opredjeljenje Vlde Zeničko-dobojskog kantona je da, i pored znatno smanjenog priliva u budžet, izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije neće biti umanjena po bilo kom osnovu.

Ministar Ćurić je ukazao na uporedne podatke o izdvajanjima za ovu oblast u našem i ostalim kantonima Federacije BiH. Kada se uzme u obzir da Kanton Sarajevo, Tuzlanski i Srednjobosanski zadnje tri godine ne isplaćuju uopće naknade za porodilje, ili naknade za pomoć i njegu drugog lica, kao i brojne druge, onda je jasno koliko Zeničko-dobojski kanton posvećuje pažnju socijalnim kategorijama stanovništva. U zadnje vrijeme poseban problem je isplata naknada za porodilje koje su u radnom odnosu za koje se izdvaja jedna trećina ukupnog budžeta ovog ministarstva godišnje, tačnije oko 7,5 miliona KM. Stoga je nedavno iz našeg Kantona upućen zvaničan zahtjev za izmjenu federalnih propisa koji regulišu ovu oblast i zatraženo da izdvajanja za ovu kategoriju pređu na finansiranje od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje, kako je to ranije bilo regulisano. Ovoj inicijativi pridružili su se i drugi kantoni, pa će pomenuta cifra od 7,5 miliona KM, nakon što se okonča zakonska procedura usvajanja izmjena zakona, biti raspoređena na one najniže socijalne kategorije koje su u najvećem stanju socijalne potrebe, što je jedino i pravedno, istakao je ministar Ćurić. Inače, trenutno Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i izbjeglice isplaćuje naknade za 1012 zaposlenih  i 1154 nezaposlenih porodilja. Ono što je također bitno jest da je Zeničko-dobojski kanton jedan od najažurnijih kad su u pitanju redovne mjesečne isplate, jer su za sve socijalne kategorije isplaćene naknade za januar 2013. Godine, a uskoro se sprema i isplata tranši za februar. Iako je na snazi moratorij na sve isplate koje nemaju karakter zakonske obaveze, on ne važi u slučaju isplata za socijalne kategorije već se isplaćuje u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet.

Ovo Ministarstvo i Vlada Kantona nastavit će, i pored gotovo svakodnevnog uvođenja novih korisnika u prava po osnovu socijalne zaštite, da redovno servisira svoje obaveze prema socijalnim kategorijama,kazao je na kraju ministar Ćurić.