Ministar Osmanović: Borci mi se najviše žale na nepravdu! Ispravit ćemo je kroz zapošljavanja i vraćanje digniteta

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo utvrdili su Nacrt zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović u svom obrazlaganju kazao kako je ovo zakonsko rješenje pripremljeno zbog potrebe za redefiniranjem pojedinih dopunskih prava, te da predviđa niz izmjena važećeg zakonskog rješenja. Također, njime se ispravljaju uočene manjkavosti, te vrši usklađivanje s novim propisima donijetim na nivou Federacije BiH.

Zapošljavanje članova šehidskih porodica

“Raseljena lica nisu mogla ostvarivati prava na građevinski materijal, pa se to redefinira. Nakon što smo se susreli sa problemom nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja za djecu šeida/poginulog/umrlog/nestalog branioca, u okviru ovog zakona previdjeli smo izuzetak, tako da i djeca mogu ostvarivati to pravo. Definisane su naknade troškova za prevoz, boravak, liječenja, oslobađanja ličnog učešća u troškovima liječenja. Osim toga, povećali smo utvrđenu kvadraturu zemljišta sa 400 na 500 kvadrata, a poboljšanje je urađeno i kod dječijeg dodatka…”, naveo je, između ostalog, ministar Osmanović.

Sa ministrom Osmanovićem razgovarali smo o planovima Ministarstva u narednom periodu. On je u razgovoru za Raport kazao kako su ti projekti uglavnom strateški orjentirani. U razgovoru za naš portal osvrnuo se na i rad Vlade Kantona Sarajevo, ali i na to koje probleme boračka populacija najviše ima.

Copy

Osmanović je kazao kako je prioritet da se do kraja 2022. godine izvrši podjela preostalih 115 stanova sa liste čekanja, u čiju svrhu su budžetom planirana sredstva u iznosu od 12.000.000 KM.

“Zatim ćemo interresornom saradnjom omogućiti zapošljavanje oko 300 pripadnika boračke populacije kroz Program sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca “Vaučer za posao” koji se realizuje po prvi put, a za čije namjene su obezbijeđena sredstva u iznosu od 6 miliona KM. Moram da kažem i da nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, ove godine borcima pružamo mogućnost klimatskog liječenja. Ministarstvo će podržati izgradnju Centralnog spomen -obilježja poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva, Memorijalnog centra „Žuč“, te će se izdvojiti 750.000 KM za uspostavljanje edukaciono-arhivsko-muzejskog prostora „Kon-Tiki“, a već su ispunjeni svi preduslovi za otkup objekta i popratnog zemljišta. U narednom period nastavlja se i rekonstrukcija tunelske cijevi Tunela D-B i sa strane Dobrinje”, istaknuo je Osmanović.

Jedan od projekata koji je izazvao pažnju javnosti jeste pravo na klimatsko liječenje pripadnicima boračke populacije, to jeste boravak na moru.

“Nakon što pune dvije godine usljed pandemije koronavirusa nije bila moguća realizacija prava na klimatsko liječenje, ova godina koja je pred nama će biti posebna po tome što je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo za ovu namjenu izdvojilo oko 100.000 KM. Svjedoci smo kako su svuda u okruženju mjere usljed pandemije koronavirusa liberalizovane, što nam je omogućilo da za oko 240 pripadnika boračke populacije obezbijedimo pravo na klimatsko liječenje. Važno je istaći da naši korisnici za ostvarivanje pomenutog prava prvenstveno apliciraju u Službama za boračko-invalidsku u svojoj općini prebivališta, na isti način kao i za banjsko liječenje, vodeći računa da korisnici koji su ostvarili banjsko liječenje ne mogu istovremeno ostvariti i pravo na klimatsko liječenje”, istaknuo je.

Vraćanje digniteta borcima i članovima njihovih porodica

Potrebna je preporuka ljekara specijaliste da je klimatsko liječenje indikativno za zdravlje korisnika. Pravilnikom za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), poseban akcenat je stavljen na kriterije i uslove za ostvarivanje prava na klimatsko liječenje, sa intencijom da se ovaj vid liječenja omogući korisnicima kojima u ljekarskom nalazu stoji indikacija za isto. O svakom pojedinačnom zahtjevu odlučuje ljekarska komisija, sastavljena od eminentnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom”, pojašnjava ministar Osmanović.

Ministar Osmanović navodi kako je u svakodnevnoj komunikaciji sa boračkom populacijom, te da je prema njegovom mišljenju ona i više nego na zadovoljavajućem nivou.

“Zajedno sa uposlenicima ministarstva stojim na raspolaganju našim korisnicima za svaki vid komunikacije i savjetovanja, kako telefonski, tako i putem e-mail-a, našeg infopunkta i lično na osnovu zahtjeva za prijem. Javnom objavom prava koja imaju boračke kategorije u toku 2021. godine smo učinili pravu stvar i doprinijeli boljoj informiranosti naših korisnika, što se najbolje vidi po izrazito povećanom broju svih zahtjeva u ovoj godini u odnosu na prošlu. Ono na što se pripadnici boračke populacije najviše žale je konstantna nepravda kojoj su izloženi dugi niz godina, stoga mi je cilj da u toku 2022. godine najviše radimo na ispravljanju nepravde koja je učinjena ovoj populaciji, a planiramo to postići kroz upošljavanje, ekonomsko osnaživanje i vraćanje digniteta borcima i članovima njihovih porodica”, kazao je Osmanović.

Osvrnuo se i na najveće potrebe boračke kategorije te zašto je u planu revizija pravilnika koji se odnosi na prava na banjsko i klimatsko liječenje. Pitali smo ministra da li imaju neke zloupotrebe, a on pojašanjava:

“U ministarstvu se svakodnevno susrećemo sa velikim brojem zahtjeva od strane pripadnika boračke populacije, koji se uglavnom odnose na rješavanje stambene problematike, zahtjeve za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za plaćanje troškova liječenja, te zahtjeve za upućivanje na banjsko liječenje. Iz godine u godinu potrebe boračka populacije se mijenjaju, te se svake godine i portofolio zahtjeva koje imaju prema ministarstvu mijenja. Stoga je sada fokus na povećanju kvaliteta zdravstvene zaštite za boračku populaciju kroz projekat formiranja veteranske bolnice u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo i JU Općom bolnicom “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, te pomoći za obezbjeđenje adekvatnih stambenih uslova koje su ovi ljudi svakako zaslužili”, kazao je Osmanović, dodavši:

“Revizija pravilnika koji se odnosi na banjsko i klimatsko liječenje urađena je u 2021. godini, a sve u cilju jasnog definisanja uslova po kojima pripadnici boračke populacije mogu koristi ovo pravo, te jasnog navođenja dijagnoza koje zahtjevaju neko od ovih liječenja. Prethodne dvije godine projekat klimatskog liječenja nije realizovan zbog pandemije koronavirusa. Realizacija ovog prava radi se u saradnji sa općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, te uz učešće ljekara specijalista koji na osnovu dijagnoza aplikanata vrše odobravanje, odnosno odbijanje zahtjeva. Prema dosadašnjim saznanjima nisu utvrđene zloupotrebe pomenutog prava”, kazao nam je Osmanović.

Svi zahtjevi koje je ministarstvo imalo spram Vlade su ispunjeni

Na samom kraju razgovora prokomentirao je rad Vlade Kantona Sarajevo.

“Kao ministar za boračka pitanja izuzetno sam zadovoljan radom i saradnjom sa ostalim kolegama u Vladi Kantona Sarajevo. Svi zahtjevi koje smo kao ministarstvo imali spram Vlade su ispunjeni. Vlada je donijela niz novih Zakona koji za cilj imaju poboljšanje poslovnog okruženja u Kantonu Sarajevo, pokrenuti su infrastrukturni projekti koji su godinama bili na čekanju, poput izgradnje tramvajske pruge i nabavke novih trolejbusa, u oblasti socijalne zaštite urađena su značajna poboljšanja sa ciljem podizanja kvaliteta života i zadovoljstva građana Kantona Sarajevo.

Interresornom saradnjom Vlada Kantona Sarajevo je uspjela u svom dosadašnjem radu da obezbijedi učešće Bosne i Hercegovine na najpoznatijoj svjetskoj izložbi poduzetništva EXPO 2020 DUBAI, čiji će se efekti i koristi po privredu naše države i kantona polučiti tek u budućem period. Poboljšani su uslovi za ostvarivanje dječijeg dodatka, povećan je iznos porodiljskih naknada, i obezbijeđen novi javni prijevoz za građane Kantona, a sve to u izuzetno izazovnom periodu pandemije COVID virusa i političke nestabilnosti. Kada se sagleda sve urađeno u proteklih šesnaest mjeseci, a za što su građani Kantona bili uskraćeni već godinama, recite mi Vi da li su kritike opravdane?”, zaključio je Omer Osmanović za Raport.

Prethodni članakMaglaj: Dvije osobe uhapšene zbog posjedovanja droge
Sljedeći članakJapanac više ne može da razgovara sa svojom virtuelnom suprugom