Ministar Vujanović pojasnio: Općine i gradovi u FBiH ne mogu zabraniti rad nedjeljom

trgovina

Nadležni općinski, odnosno gradski organi ne mogu donijeti odluku o radnom vremenu trgovina na području svoje općine ili grada, kojom bi zabranili rad trgovina nedjeljom. Objasnio je to Zlatan Vujanović, ministar trgovine FBiH, u odgovoru Farisu Hasanbegoviću, načelniku Sanskog Mosta. On je tumačenje tražio vezano za odluku koju je donijelo Općinsko vijeće, kojom se zabranjuje rad nedjeljom u većem dijelu godine na prostoru te općine.

“Isto nije u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini i temeljnim načelom da se trgovina obavlja slobodno i pod jednakim uslovima na tržištu, na način da se ne sprečava, ne ograničava i ne narušava tržišna konkurencija”, objasnio je Vujanović.

Konkretno, objasnio je Vujanović dalje, kada je riječ o članku 24. ovog zakona, intencija te odredbe je da se radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena trgovačkih objekata utvrđuju propisom nadležnog općinskog, odnosno gradskog organa, ali na način da se utvrdi minimalno radno vrijeme u kojem trgovine mogu biti otvorene.

Intencija je da se to uradi radi zadovoljenja potrebe građana te da se tim odlukama ne ograničavaju poduzetnička prava i slobode, odnosno ne narušava jednakost među poduzetnicima.

“Ako bi se uređenjem radnog vremena trgovina u Federaciji BiH ušlo u područje slobodne procjene nadležnih općinskih, odnosno gradskih organa, kod donošenja propisa o zabrani rada trgovine nedjeljom moralo bi se ispitati jesu li te mjere u saglasnosti s odgovarajućim ustavnim i zakonskim odredbama te da li se ograničavanjem poduzetničke slobode trgovaca može ostvariti zaštita prava radnika zaposlenih u trgovini, ukoliko je to cilj donošenja tih mjera”, naveo je Vujanović.

U Sindikatu trgovine i uslužnih djelatnosti BiH na svom Facebook profilu prokomentirali su ovaj slučaj, uz opasku da čak i kad se neko usudi da mijenja stvari nabolje, nađu se oni koji “ne daju”.