Ministrica Brkić aktivno učestvovala na 9. Konferenciji predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH u Tesliću

Ministrica Brkić aktivno učestvovala na 9. Konferenciji predsjednika sudova i glavnih tužilaca u BiH u Tesliću

rsz_1dsc_0334

U okviru Konferencije, u periodu od 27. do 29. maja, u Tesliću, analiziran je rad tužilaštava u toku prethodne godine, aspektiran funkcionalan odnos VSTV BiH i pravosudnih institucija, govorilo se i o organizacijskim aspektima u međusobnom radu sudova i tužilaštava, te daljim pravcima u razvoju edukacije sudija i tužilaca.

Tužilaštva moraju, u okviru postojećih resursa, uložiti napore da se smanji broj neriješenih prijava i istraga, odnosno ukupan broj starih predmeta, čime bi se povećala efikasnost rada tužilaštava. Glavni tužioci moraju pojačati nadzor nad radom tužilaca, u cilju povećanja efikasnosti rada, uz preduzimanje mjera za utvrđivanje odgovornosti onih tužilaca koji ne doprinose ostvarenju planiranih i dogovorenih ciljeva.


U cilju efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela ratnog zločina, te organiziranog, privrednog kriminala i korupcije, potrebno je ojačati kadrovske i materijalne kapacitete tužilaštava. Radi prevazilaženja problema „paralelnih istraga“, te uspješnog procesa prenošenja predmeta ratnih zločina sa Tužilaštva Bosne i Hercegovine na entitetsko pravosuđe i pravosuđe Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, neophodna je kontinuirana i intenzivnija saradnja između tužilaštava u Bosni i Hercegovini. Potrebno je donijeti propise o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih djela na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, te osigurati njihovu harmoniziranost.

Predsjednici sudova i glavni tužioci daju punu podršku VSTV-u BiH i njegovim aktivnostima u cilju daljeg razvoja sudskog sistema. Pri tome naročito pozdravljaju strateški cilj VSTV-a BiH da sa pravosudnom zajednicom održava i unaprjeđuje funkcionalan odnos, koji će obostrano biti obilježen odgovornošću, saradnjom i transparentnošću, kao i da u partnerskim odnosima sa druga dva stuba vlasti u BiH, u skladu sa evropskim standardima, nastavi proces stvaranja nezavisnog, efikasnog, stručnog i odgovornog sudskog sistema.

Pojačati odgovornosti svih nosilaca pravosudne funkcije u cilju povećanja kvaliteta i efikasnosti rada. Sprovoditi nadzor nad dosljednom implementacijom novog sistema normiranja i ocjenjivanja rada sudija i tužilaca, te isti unaprjeđivati u skladu sa rezultatima monitoringa od strane VSTV-a BiH. Konstantiran je problem u organizaciji tužilaštava, te će VSTV BiH, u saradnji sa sudovima i tužilaštvima, uložiti napore u cilju prevazilaženja tog problema.

Povećati angažman VSTV-a BiH i pravosudne zajednice na području edukacije, te unaprijediti rad Centra za sudsku dokumentaciju. Poziva se pravosudna zajednica da iznese prijedloge za unaprjeđenje metodologije i koncepta edukacije, te da posveti dužnu pažnju prilikom nominacije tema za obuku, kao i da dostavi komentare CSD-u o potrebi i načinu obuke novoimenovanih nosilaca pravosudnih funkcija.

U cilju postizanja efikasnosti rada sudova usvojeni su sljedeći zaključci: potrebno je i dalje davati apsolutan prioritet rješavanju predmeta ratnih zločina i predmeta organiziranog kriminala i korupcije; intenzivirati rad na rješavanju starih predmeta u skladu sa planom rješavanja starih predmeta uz monitoring od strane predsjednika sudova i predsjednika odjeljenja nad implementacijom plana. Potrebno je da predsjednici sudova, u saradnji sa predsjednicima odjeljenja, usmjere posebnu pažnju i na kvalitet odluka sudova; preispitati utvrđene sistematizacije u sudovima; u cilju pokretanja zakonodavnih inicijativa pozivaju se nosioci pravosudnih funkcija da svoje prijedloge za izmjenu propisa od značaja za funkcionisanje pravosuđa dostavljaju VSTV-u BiH; pozivaju se predsjednici sudova da dosljedno poštuju propise o vođenju i korištenju evidencija u Sistemu za automatsko upravljanje predmetima (CMS-Case Management System) budući da će VSTV BiH koristiti isključivo podatke koji su sadržani u CMS-u (www.hjpc.ba).

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

POVEZANE OBJAVE