misija 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini uputila je čestitke Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (MONKS) i Pedagoškom zavodu Zenica (PZ) za napredak u projektu “Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”.

– Sjajno je vidjeti da su odlučnost i kontinuirani rad doveli do izrade 45 nacrta predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije baziranih na ishodima učenja, a u skladu sa Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa definiranom na ishodima učenja, te njihovog prezentiranja za javnu raspravu – stoji u čestitki.

Dodaje se da OSCE-misija nastavlja raditi sa Ministarstvom i Pedagoškim zavodom na osiguranju inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za svu djecu.

Projekt “Kvalitetno obrazovanje kroz kuriularnu reformu” implementiraju MONKS i PZ u podršku Misije OSCE-a u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje (gimnazije) zasnovanih na ishodima učenja.

Izradu predmetnih kurikuluma vrši stručni tim koji ima 36 članova, a formirana je 21 predmetna radna grupa za izradu nacrta predmetnih kurikuluma u devet obrazovnih područja. U okviru 21 predmetne radne grupe bilo je angažirano 150 obrazovnih profesionalaca, od čega je 137 odabrano na osnovu javnog poziva MONKS-a.

Članovi Stručnog tima su u periodu od novembra 2020. do januara 2021. godine prošli metodološku obuku za izradu kurikuluma baziranog na ishodima učenja, obuku za analizu postojećih nastavnih planova i programa u ZDK-u, obuku o primjeni platforme za kurikulum, obuku o elementima savremenog kurikuluma, te pristupili izradi operativnog plana djelovanja. Nakon obuka otpočelo se sa aktivnostima na razvoju nacrta predmetnih kurikuluma, a do 12. jula ove godine urađeno je 45 nacrta predmetnih kurikuluma.

Od 19.jula do 17. septembra će trajati javna rasprava o nacrtima predmetnih kurikuluma, čiji je cilj informiranje stručne, naučne i šire javnosti o dosadašnjim projektnim aktivnostima i prikupljanje povratnih informacija od nastavnika iz redovnih osnovnih škola i gimnazija sa područja ZDK-a u svrhu poboljšanja nacrta predmetnih kurikuluma.

Pristup dokumentima predmetnih kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije, moguć je od putem platforme VIDEO, a pristup platformi moguć je uz prijavu (korisničko ime: kurikulumzdk, lozinka: kurikulumzdk) ili uvidom u .pdf dokumente na ovoj platformi.

Zainteresirani pojedinci/ke i stručni aktivi škola svoje argumentovane komentare treba da dostave putem navedenih obrazaca zasebno za svaki nacrt predmetnog kurikuluma najkasnije do 17.septembra.

Nakon provedene javne rasprave, recenzije i dorade dokumenata predmetnih kurikuluma, dokumenti će u zakonom predviđenoj proceduri biti doneseni i objavljeni te na taj način biti dostupni stručnoj, naučnoj i široj javnosti kao zvanični dokumenti, saopćava Press služba ZDK.