mozgalica brojevi krugovi studomat
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Zabava / Zanimljivosti
Kurbani 2021

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Dobro analizirajte sliku. Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da zaključite kojom logikom su brojevi poredani u kružnicama te da na mjesto upitnika stavite odgovarajući broj.

Šta mislite koje je rješenje?

Koje je rješenje? - undefined
PrtScr: Koje je rješenje?

Da li ste uspjeli da riješite?

Rješenje je broj tri. Zbir brojeva u svakoj kružnici iznosi 17.