Portal 072info

Muško-ženska komunikacija

Poznato je da muškarci i žene sasvim različito komuniciraju i razmišljaju. Mitovi su to da žene više razmišljaju o komunikaciji nego muškarci, te da žene više pričaju. Takođee mit je da žene više pričaju o osjećajima a muškarci o činjenicama, te da žene razgovaraju da bi se osjećale mirno, a muškarci da bi postigli cilj.

Svi ti mitovi i razlike stvaraju lošu komunikaciju i nesporazume čineći razlike između muškarca i žene.

Svaka osoba primjećuje samo one stvari koje ste vi želi da primjeti,  to jest svako ima tendenciju da posmatra i zapamti. Tako je navodno dokazano da žene pričaju više od muškaraca ali nije tako, studije su ukazale da muškarci više pričaju od žena, te da spol i stanje odnosa nisu direktno povezani. U većini razgovora bez obzira na kontekst dominantna osoba će voditi veći dio razgovora, bilo to muško ili žensko. Tako dolazimo do zaključka da žene ne pričaju više od muškaraca i obrnuto nego da oboje doprinose komunikaciji podjednako.

U psihološkim istraživanjima muškarci i žene koji imaju slično društveno porijeklo posjeduju i slične riječnike, a to je faktor koji utiče na vokabular. Tako je tako i sa muškarcima i ženama koji imaju sličan nivo obrazovanja, tako da je to sve što je potrebno za komunikaciju. I muškarci i žene isto prekidaju drugog sagovornika, takođe su i podjednako verbalno agresivni. Samo dvije osobine pokazuju razliku između muškarca i žene, a to je pravopis i smijanje.

Podijelite članak