Na 20 lokacija u prigradskim naseljima postavljena autobuska stajališta sa nadstrešnicama

Gradska uprava Zenica putem Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove trenutno realizuje aktivnosti na postavljanju autobuskih stajališta sa nadstrešnicom na 20 lokacija u prigradskim mjesnim zajednicama.

Tokom 2018. godine, pokrenute su aktivnosti na postavljanju autobuskih stajališta prilikom čega su predstavnici prigradskih mjesnih zajednica iz Nemilskog, Kočevskog, Babinskog i Lašvanskog sliva, uključujući i mjesne zajednice prema Mošćanici, dostavili prijedloge za lokacije autobuskih stajališta.

Nakon usaglašavanja lokacija, pristupilo se pribavljanju potrebnih saglasnosti i dozvola, te pokretanju procedure javne nabavke. Kao najpovoljniji ponuđač izabrano je preduzeće „Glovis“ d.o.o. Zenica.

U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima predviđenim za ove namjene, od oko  70.000,00 KM, od strane Gradske uprave odobrena je izgradnja i montaža 20 autobuskih stajališta sa nadstrešnicama.  

Autobuska stajališta, dimenzija 2700x3000x1200 mm (visina, dužina, dubina) izgrađena su u kombinaciji metal/HDPE plastika koja je visokootporna na ekstremne vanjske uticaje.

U sklopu stajališta montirana je klupa za sjedenje od istog materijala na čijoj bočnoj strani s vanjske strane je ugraviran grba Grada i naziv mjesne zajednice.