Na lijekove godišnje dajemo pola milijarde maraka

Bosanci i Hercegovci godišnje na lijekove troše oko pola milijarde maraka, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. S obzirom na to da podaci za 2014. godinu još nisu sumirani, u Agenciji za sada ne raspolažu informacijama o ukupnom prošlogodišnjem prometu lijekova, ali nam predočavaju one iz prethodnih godina.

Finansijski promet

Prema njima, promet izražen finansijski uglavnom iznosi više od 500 miliona KM.

Tako je promet u 2013. iznosio 526 miliona, u 2012. bio je 551 milion, u 2011. građani BiH na lijekove su dali 511 miliona, a u 2010. i 2009. godini 526, odnosno 467 miliona KM.

Prema vrsti lijekova, građani naše zemlje su u 2013. godini najviše novca dali na one za kardiovaskularni sistem – 110 miliona KM, što je 21 posto od ukupnog prometa lijekova. Potom slijede lijekovi za digestivni trakt i metabolizam (84 miliona), nervni sistem, (64 miliona), citostatici i imunomodulatori (63 miliona), a među prvih pet su i oni za liječenje bolesti krvi i organa za krvotok.

Kako nam je kazala Nataša Grubiša, direktorica Agencije, slični podaci su i za period od 2009. do 2012. godine.

Skupe terapije

– Ovo su podaci koji govore o prometu lijekova u BiH i on se, dakle, kreće oko 500 miliona KM. Kada se potrošnja lijekova izražava finansijski, ona je zavisna od cijena, koje su podložne promjenama. Naime, svake godine se registruje sve veći broj generičkih paralela (lijekova s istom supstancom i količinom supstance drugog proizvođača) i njihovim dolaskom na tržište dolazi do sniženja cijena lijekova. S druge strane, pojavljuju se skupe terapije, odnosno biološki lijekovi, koji imaju visoku cijenu. Stoga, promet lijekova izražen finansijski ne može direktno dati podatke o potrošnji lijekova – kazala nam je Grubiša.

Promet lijekova po godinama

2009. – 467.154.671,81 KM
2010. – 526.147.606,05 KM
2011. – 511.854.605,78 KM
2012. – 551.033.056,48 KM
2013. – 526.773.698,35 KM

B.Turković/Avaz.ba