Na području Zenice za timove građevinske operative nema slobodnog vikenda

Foto: Ilustracija

Građevinska operativa i mobilne ekipe na širem podučju općine Zenica i dalje su neprekidno na terenu gdje rade na raščišćavanju putnih komunikacija i održavanju minimalne prohodnosti na najugroženijim putnim pravcima nakon pojave novih klizišta uslovljenih novim poplavama.

Na području općine Zenica najviše se radi na sanaciji dijela vodotoka na području općine, a Štab za praćenje aktivnosti je nakon nepuna tri mjeseca dao nalog za čišćenje dijela korita rijeke Kočeve u gradskoj zoni, na potezu od naselja Zacarina do ušća Kočeve u rijeku Bosnu.

Na ovom dijelu nalazi se ogromna količina nanosa zemlje, drveća, kamenja, pijeska i otpadnih materijala. Na sjednici štaba civilne zaštite je zatraženo da se pripremi pregled radova za najugroženiji dio sliva Kočeve u rejonu naselja Grm, kao i premjer radova za koričenje najkritičnijeg dijela Babine rijeke u rejonu naselja Kasapovići i Hajkovići u mjesnoj zajednici Donje Babino.

Od ostalih aktivnosti na sanaciji posljedica poplava i klizišta nesmanjenim intenzitetom se radi na raščišćavanju nanosa u naselju Topčić Polje.

Planiran je nastavak čišćenje i regulacija korita Starinskog potoka, gdje će prema projektu “Otvorenog društva SOROŠ”, biti angažovani nezaposleni sa evidencije Službe za zapošljavanje.

Oni će biti radno angažovani na prostorima u dijelu Orahovičke rijeke i Starinskog potoka na rješavanju problema drenaže i propusta na starom putu za selo Bistrica i alternativnom putu za selo Starina.

Copy

Po stjecanju uslova pristupit će se hitnoj sanaciji i djelimičnoj rekonstrukciji puta Topčić Polje-Starina, kao i uređenju korita Starinskog potoka, jer je za te radove već pripremljena potrebna projektna dokumentacija.

Građevinska operativa radi i na drugim dijelovima općine, na otkopavanju putne komunikacije za selo Sebuje, raščišćavanju naplavina na klizištu Kula, kao i rejonima Nemile, Orahovice i Kolića, gdje se raščišćavaju putne komunikacije, naplavine i klizišta.

Sve mobilne ekipe građevinske operative na području Zenice nastavit će sa planiranim aktivnostima na otklanjanju posljedica zadnjih poplava i u danima narednog vikenda, a za vanredne slučajeve građanima je dostupan dežurni telefon Civilne zaštite općine Zenica, broj 123, u dežurnoj službi Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zenica.

Fena

Prethodni članakEvo kojih 10 klubova proda najviše dresova
Sljedeći članakOružane snage BiH angažovane u Željeznom Polju