Na provjeri više od 20.000 državljanstava

Ministarstvo civilnih poslova BiH pozvalo je sve naturalizovane građane BiH koji su državljanstvo BiH dobili od 6. aprila 1992. do 1. januara 2006. godine da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi izvršili reviziju državljanstava koja su dodijeljena.

Ovo je prvi put da Ministarstvo civilnih poslova BiH na ovaj način poziva građane, istovremeno im skrećući pažnju na to da, ukoliko u roku od godinu dana ne dostave sve potrebne informacije i ne povinuju se zahtjevu Ministarstva, mogu ostati bez državljanstva.

“Osnovni razlog za raspisivanje opšteg poziva je taj što veliki broj osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom nije moguće pronaći na adresama koje su navedene u vrijeme sticanja državljanstva”, rekla je Zorica Rulj, portparol Ministarstva civilnih poslova BiH.

U ovom ministarstvu naglašavaju da su u dosadašnjem postupku revizije od 2009. godine do danas oduzeli oko 400 državljanstava koja su stečena naturalizacijom u periodu od 1. aprila 1992. do 1. januara 2006. godine.

Inače, revizija odluka o dodjeli državljanstava BiH započela je 2006. godine i taj posao tada je obavljala Komisija za reviziju odluka o naturalizaciji koja je prestala s radom 2009. godine i to nakon što je formiran Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana pri Ministarstvu civilnih poslova. Rezultat rada formirane komisije bio je da su od preko 24.000 državljanstava uspjeli riješiti tek 2.510 predmeta od čega je u 1.686 slučajeva potvrđeno državljanstvo i u 824 slučaja oduzeto.

Iako nismo uspjeli dobiti podatke o tome koji su naturalizovani građani ostali bez državljanstva, nezvanično saznajemo da je ono oduzimano uglavnom licima koja su stigla iz arapskih i islamskih zemalja, a kojima je dokazana veza sa bilo kojom terorističkom organizacijom. Pored njih i neki državljani susjednih zemalja, prije svega oni iz Srbije i Crne Gore, koji praktično žive i rade u toj zemlji, takođe su ostali bez ranije dodijeljenog državljanstva BiH, ali u suštini to su zanemariva oduzimanja s obzirom na veliki broj sumnjivih lica koja imaju pasoš BiH i koji im uglavnom služi za skrivanje od zakona.

S obzirom na uslove iz opšteg poziva koje je juče raspisalo Ministarstvo civilnih poslova, naturalizovani građani moraće da se potrude kako bi zadržali pasoš i državljanstvo BiH.

Izvod iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja, uvjerenje o državljanstvu države čiji je lice državljanin po rođenju, tj. porijeklu, izvod iz matične knjige rođenih iz opštine u kojoj je u BiH izvršen naknadni upis, uvjerenje o kretanju, odnosno prijavljenom prebivalištu, važeću identifikacionu ispravu BiH ili druge države, izvod iz krivične evidencije nadležnog organa prema mjestu rođenja, samo su neki od dokumenata koje je neophodno dostaviti, što neće biti nimalo lako s obzirom na to da svi dokumenti moraju biti originalni ili fotokopija koja je ovjerena s tim da ne smije biti stariji od tri ili šest mjeseci.

Takođe, svi naturalizovani građani moraće dostaviti i dokaze o postojanju stvarne veze sa BiH, kao što su dokaz o zaključenom braku sa državljaninom BiH, uvjerenje o državljanstvu za bračnog partnera i djecu, dokaz o zaposlenju, zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o kupoprodaji nekretnina itd.