pruzni prijelaz 696x428 1
AUTOR: H.D.
DATUM: stu 23, 2021 @ 14:10
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
FIXGEHALT

Ukupno 14 smrtno stradalih, četvoro teže i 12 lakše povrijeđenih, te oko 188.000 KM materijalne štete.

NER FIT

Ovo je epilog 161 saobraćajne nezgode na željezničko-drumskim prijelazima u protekle četiri godine.

Ove brojke su naveli revizori Glavne službe za reviziju javnog sektora RS u izvještaju o reviziji učinka “Upravljanje željezničko-drumskim prijelazima”. Bazirali su se na period 2016-2020. godina.

Ukupna dužina pruga sa prelazima je oko 320 kilometara, a od ukupnog broja prelaza samo četiri se nalaze na ukrštanjima željezničke pruge s magistralnim i regionalnim putevima, odnosno putevima kojima upravlja JP “Putevi RS”. Imaju 233 prijelaza na ukrštanjima pruge s lokalnim putevima, odnosno s putevima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Tekst se nastavlja nakon reklame

Najveći problem za upravljanje prelazima predstavlja bezbjednost saobraćaja, odnosno saobraćajne nezgode i njihove posljedice po lica i imovinu.

  • Generalno posmatrano, broj saobraćajnih nezgoda u RS ima opadajući trend, ali što je još značajnije, smanjuje se i broj poginulih i teško povrijeđenih. Samim tim, i koeficijent žestine saobraćajnih nezgoda je u padu, jer je ovaj koeficijent u direktnoj zavisnosti od težine posljedica saobraćajnih nezgoda.

S druge strane, posmatrajući samo nezgode na prijelazima, evidentno je da je koeficijent žestine značajno veći nego kada posmatramo sve saobraćajne nezgode, što nam govori da je na prjelazima rizik od stradanja učesnika u saobraćaju veći i nekoliko puta nego na drugim lokacijama na putevima – navode revizori.

Nepovoljan odnos koeficijenta žestine za ukupne saobraćajne nezgode i nezgode na prijelazima nastavljen je i tokom 2021, jer do dana završetka ove revizije učinka imamo najmanje četiri poginula i pet povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama na prijelazima.

  • Oko 85 odsto prijelaza ne zadovoljava zakonske uslove za njihovo postojanje, dok svaki četvrti prijelaz ne zadovoljava ni najblaže odredbe Pravilnika o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta. Ne postoje sistematizovani i pouzdani podaci o nezgodama na željezničko-drumskim prijelazima i njihovim posljedicama, kao ni o stanju prelaza ispunjenosti uslova za bezbjedno i efikasno odvijanje saobraćaja – utvrdili su revizori RS, piše Srpskainfo.
LIDER