NA TEMU PROTESTI: Održana tematska sjednica Upravnog odbora Unije studenata

UNZE

Dana 27.02. je održana tematska sjednica Upravnog odbora Unije studenata Univeziteta u Zenici (tema: PROTESTI). Prenosimo vam zaključke i Odluke sa sjednice:

  1. Unija studenata Univerziteta u Zenici se nije niti u jednom trenutku ogradila od protesta, niti je bilo kojem studentu zabranila da protestuje. Unija podržava proteste i svaki oblik demokratskog izjašnjavanja i borbe za prava svih građana.

Pozivamo sve studente da se u što većem broju uključe u proteste, te da učestvuju u radu Plenuma Zeničko-dobojskog kantona. Podržavamo promjene i nudimo svoje usluge Plenumu. 

  1. Upravni odbor je donio Odluku da na Plenum ispred studenata idu sljedeći zahtjevi: 

1. Revizija rada Univerziteta u Zenici

-sa akcentom da se unificira rad Organizacionih jedinica (svih fakulteta)

-donijeti akt kojim se reguliše unificiran rad Organizacionih jedinica Univerziteta

-reviziju će vršiti resorno Ministarstvo nauke, obrazovanja, kulture i sporta

(npr. Kako to da UNZE ima toliko različitih principa rada OJ?!) 

2. Vanredni studij

-omogućiti vanredno školovanje svim studentima Univerziteta (na svim fakultetima)

-vanredni studenti nisu obavezni da prisustvuju predavanjima, te mogu birati hoće li ispunjavati obaveze u nastavi

-troškovi: smanjiti cijenu samofinansirajućeg studija, a povećati cijenu vanrednog studija

(npr. cijena za samofinansirajući studij – 600 KM, a za vanredni studij – 1000 KM)

 3. Stipendije

-povećanje budžeta

-redovna isplata uz poštivanje liste prioriteta (da prednost u isplati imaju studenti koji studiraju na Univerzitetu u Zenici) 

Sugestija Unije studenata:

-Resorni ministar obrazovanja treba biti expert, nestranačka osoba; neko iz struke (npr. univerzitetski profesor)

Važno je napomenuti da ovo nije kraj aktivnosti Unije. Predsjednici Asocijacija studenata svih fakulteta su dužni da u toku sljedeće sedmice razgovaraju sa svojim kolegama, te da na sljedećoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora iznesu zaključke, a zatim da se donesu Odluke s kojim idemo ponovo na Plenum.

Dakle, Unija stoji na raspolaganju Plenumu i svim građanima Kantona i pozivamo sve studente da uzmu učešće u radu Plenuma, kao i na protestima.

Unija studenata Univerziteta u Zenici