Portal 072info

Na tender za izgradnju državnog zatvora pristiglo pet ponuda

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
imageNa tender za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora pristiglo je pet ponuda, a krajem aprila ili početkom maja treba da bude zaključen ugovor o izvođenju radova. Rok za prijem ponuda na tenderu za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora je bio 11. februar 2014. godine, kada je i izvršeno javno otvaranje pristiglih ponuda, kojem su prisustvovali svi ponuđači.

– Na tender je pristiglo pet ponuda i u toku je njihova evaluacija od strane Komisije za javne nabavke. Komisija ima zadatak da provede postupak evaluacije, te utvrdi da li su dostavljene ponude sačinjene u skladu sa objavljenim tenderom, te da, nakon toga sačine izvještaj i daju prijedlog najboljeg ponuđača Upravnom odboru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine – kazao je Agenciji Fena predsjednik Upravnog odbora Emir Mehmedović.

Dodao je da će navedeni izvještaj i preporuku Upravni odbor razmotriti, te nakon toga donijeti odluku o izboru ponuđača.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

– Nakon toga, u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, na navedenu odluku Upravnog odbora svoju saglasnost treba dati i Razvojna banka Vijeća Evrope, nakon čega se svi ponuđači obavještavaju o rezultatima tendera. Nakon toga, zaključuje se Ugovor sa odabranim ponuđačem – kazao je Mehmedović.

Po njegovim riječima, Upravni odbor očekuje da Komisija za javne nabavke postupak evaluacije završi u prvoj polovini marta, da bi se eventualno krajem marta ili početkom aprila pribavile saglasnosti Upravnog odbora i Razvojne banke, nakon čega bi se krajem aprila, početkom maja mogao zaključiti ugovor o izvođenju radova.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– Planirano je da objekat bude završen u roku od dvije godine. Nakon što se izvrši odabir najpovoljnijeg ponuđača znat će se i cijena izgradnje Državnog zatvora – kazao Mehmedović.

Prema podacima Ministarstva pravde BiH procijenjena vrijednost izgradnje zatvora je 28 miliona eura.

Praćenje potrošnje finansijskih sredstava vrši Nadzorni odbor, u čijem sastavu su predstavnici entitetskih ministarstava pravde i Ministarstva finansija i trezora BiH. Cjelokupni proces odlučivanja u implementaciji projekta vrši se u skladu s međunarodnim ugovorom (Okvirnim finansijskim sporazumom) između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB – Council of Europe Development Bank). Navedenim ugovorom je predviđeno da se u postupcima javnih nabavki na izgradnji državnog zatvora primjenjuju Smjernice CEB-a.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na sve odluke Upravnog odbora potrebna je saglasnost CEB-a koja je i glavni kreditor projekta.

Finansijska struktura troškova je u potpunosti i precizno definirana i strogo kontrolirana od domaćih i međunarodnih učesnika u projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 39,6 miliona eura.

U ovaj iznos uključeni su: pripremni radovi u vrijednosti od 5,4 miliona eura; građevinski radovi u vrijednosti od 28,5 miliona eura; nadzor nad građevinskim radovima u vrijednosti od 600.000 eura; projekt opreme državnog zatvora u vrijednosti od 3,5 miliona eura; edukaciju zatvorskog osoblja u vrijednosti od 850.000 eura, a preostali iznos je rezerva za realizaciju projekta.

Najavljeno je da će po završetku gradnje Bosna i Hercegovina dobiti najsavremeniju i najsigurniju zatvorsku ustanovu, u odnosu na sve druge ustanove slične namjene u zemlji, ali i na Balkanu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

To će biti jedina zatvorska ustanova na nivou BiH koja će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH, kapaciteta 348 mjesta, bit će smješteni osuđenici (298 osoba) i pritvorenici (50 osoba) Suda BiH. Riječ je o najopasnijim osuđenicima i pritvorenicima, ratnim zločincima i drugim najtežim prijestupnicima u svim oblicima kriminala.

Objekt će imati površinu od oko 24.000 m2. Poseban blok bit će izgrađen za agresivne zatvorenike, a po potrebi će se osiguravati sva potrebna ljekarska zaštita, bez napuštanja zatvorskog kruga.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Državni zatvor gradi se u Vojkovićima na području Općine Istočna Ilidža.

Fena

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME