Na tender za izgradnju državnog zatvora pristiglo pet ponuda

imageNa tender za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora pristiglo je pet ponuda, a krajem aprila ili početkom maja treba da bude zaključen ugovor o izvođenju radova. Rok za prijem ponuda na tenderu za izvođenje radova na izgradnji Državnog zatvora je bio 11. februar 2014. godine, kada je i izvršeno javno otvaranje pristiglih ponuda, kojem su prisustvovali svi ponuđači.

– Na tender je pristiglo pet ponuda i u toku je njihova evaluacija od strane Komisije za javne nabavke. Komisija ima zadatak da provede postupak evaluacije, te utvrdi da li su dostavljene ponude sačinjene u skladu sa objavljenim tenderom, te da, nakon toga sačine izvještaj i daju prijedlog najboljeg ponuđača Upravnom odboru Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine – kazao je Agenciji Fena predsjednik Upravnog odbora Emir Mehmedović.

Dodao je da će navedeni izvještaj i preporuku Upravni odbor razmotriti, te nakon toga donijeti odluku o izboru ponuđača.

– Nakon toga, u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, na navedenu odluku Upravnog odbora svoju saglasnost treba dati i Razvojna banka Vijeća Evrope, nakon čega se svi ponuđači obavještavaju o rezultatima tendera. Nakon toga, zaključuje se Ugovor sa odabranim ponuđačem – kazao je Mehmedović.

Po njegovim riječima, Upravni odbor očekuje da Komisija za javne nabavke postupak evaluacije završi u prvoj polovini marta, da bi se eventualno krajem marta ili početkom aprila pribavile saglasnosti Upravnog odbora i Razvojne banke, nakon čega bi se krajem aprila, početkom maja mogao zaključiti ugovor o izvođenju radova.

– Planirano je da objekat bude završen u roku od dvije godine. Nakon što se izvrši odabir najpovoljnijeg ponuđača znat će se i cijena izgradnje Državnog zatvora – kazao Mehmedović.

Prema podacima Ministarstva pravde BiH procijenjena vrijednost izgradnje zatvora je 28 miliona eura.

Praćenje potrošnje finansijskih sredstava vrši Nadzorni odbor, u čijem sastavu su predstavnici entitetskih ministarstava pravde i Ministarstva finansija i trezora BiH. Cjelokupni proces odlučivanja u implementaciji projekta vrši se u skladu s međunarodnim ugovorom (Okvirnim finansijskim sporazumom) između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB – Council of Europe Development Bank). Navedenim ugovorom je predviđeno da se u postupcima javnih nabavki na izgradnji državnog zatvora primjenjuju Smjernice CEB-a.

Na sve odluke Upravnog odbora potrebna je saglasnost CEB-a koja je i glavni kreditor projekta.

Finansijska struktura troškova je u potpunosti i precizno definirana i strogo kontrolirana od domaćih i međunarodnih učesnika u projektu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 39,6 miliona eura.

U ovaj iznos uključeni su: pripremni radovi u vrijednosti od 5,4 miliona eura; građevinski radovi u vrijednosti od 28,5 miliona eura; nadzor nad građevinskim radovima u vrijednosti od 600.000 eura; projekt opreme državnog zatvora u vrijednosti od 3,5 miliona eura; edukaciju zatvorskog osoblja u vrijednosti od 850.000 eura, a preostali iznos je rezerva za realizaciju projekta.

Najavljeno je da će po završetku gradnje Bosna i Hercegovina dobiti najsavremeniju i najsigurniju zatvorsku ustanovu, u odnosu na sve druge ustanove slične namjene u zemlji, ali i na Balkanu.

To će biti jedina zatvorska ustanova na nivou BiH koja će ispunjavati evropske standarde za smještaj osuđenih, što je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da postojeće entitetske zavode karakteriše problem prekobrojnosti i neadekvatnih kapaciteta.

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH, kapaciteta 348 mjesta, bit će smješteni osuđenici (298 osoba) i pritvorenici (50 osoba) Suda BiH. Riječ je o najopasnijim osuđenicima i pritvorenicima, ratnim zločincima i drugim najtežim prijestupnicima u svim oblicima kriminala.

Objekt će imati površinu od oko 24.000 m2. Poseban blok bit će izgrađen za agresivne zatvorenike, a po potrebi će se osiguravati sva potrebna ljekarska zaštita, bez napuštanja zatvorskog kruga.

Državni zatvor gradi se u Vojkovićima na području Općine Istočna Ilidža.

Fena